Search

Brengt de zaak verder

Referentie: StrandBaak

DHW Corporate Finance heeft (in nauwe samenwerking met de juristen van De Hooge Waerder) de DGA van StrandBaak bijgestaan in een traject van herstructurering en herfinanciering om de onderneming gereed te maken voor verdere groei en uitbreiding van haar activiteiten.

De onderneming
StrandBaak is een onderneming gespecialiseerd in het bouwen (op het strand en op locatie), van strand- en horecapaviljoens en strandhuisjes. StrandBaak coördineert het gehele traject, van ontwerp tot realisatie inclusief deskundige bouwbegeleiding. Recente projecten zijn bijvoorbeeld uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten en De Apenheul. De onderneming is gevestigd in Utrecht en bestaat sinds 2015.

De transactie
DHW Corporate Finance en de juristen van De Hooge Waerder hebben de DGA van StrandBaak bijgestaan in een traject van herfinanciering; van het ondersteunen bij het opstellen van een informatiememorandum inclusief financiële projecties tot aan begeleiding van de gesprekken met de (potentiele) financiers inclusief het meedenken in de aan te bieden financieringsvoorwaarden en het opstellen van de onderliggende leningovereenkomsten. Daarnaast hebben we een liquiditeitsbegroting opgesteld, welke periodiek is geactualiseerd, om te monitoren of de onderneming op weg is om haar verwachtingen voor de lange termijn waar te maken. Waar nodig is met elkaar tijdig bijgestuurd.

De website
StandBaak heeft al vele mooie projecten opgeleverd. Voor een overzicht van de door StrandBaak gerealiseerde projecten verwijzen wij naar de website van StrandBaak:  www.strandbaak.nl

Strandbaak

DEEL DIT BERICHT