Brengt de zaak verder

Referentie: SLS

DHW Corporate Finance heeft Rick Brouwer bijgestaan in een traject van verkoop van de aandelen in Selling en Logistic Services B.V., gevestigd te Amsterdam .

De onderneming
SLS Communicatiediensten is sinds 1994 actief op het gebied van patiëntenvoorlichting en levert een online contentplatform (UI-online) voor onder meer apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen op het gebied van voorlichting over geneesmiddelgebruik. Koper van de aandelen was Stichting Health Base, sinds 1990 actief als expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelinformatie en medicatiebewaking. Met de overname voegt Health Base UI-online toe aan haar dienstenpakket, dat bestaat uit medisch-farmaceutische informatie voor zorg-ict systemen en patiënten.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een proces van aandelenwaardering en transactiebegeleiding. Naast het voeren van onderhandelingen en het structureren van de deal maakte ook het uitvoeren van een due diligence onderzoek namens verkoper onderdeel uit van het proces.

Website
De website van SLS is www.slsweb.nl en die van Stichting Health Base is www.healthbase.nl.

DEEL DIT BERICHT