Search

Brengt de zaak verder

Referentie: Groenadvies Amsterdam

DHW Corporate Finance heeft de directie van Groenadvies Amsterdam B.V. uit Wormerveer bijgestaan in het verkooptraject aan HB Adviesbureau, onderdeel van GP Groot uit Alkmaar.

De ondernemingen
Groenadvies Amsterdam is een is een advies- en ingenieursbureau voor Groen in de openbare ruimte. De onderneming houdt zich bijvoorbeeld bezig met groeiplaatsonderzoek, ziektebestrijding, taxaties, keuringen etc. Het bedrijf werkt voor gemeentes, woningcorporaties, stadsdelen, parken en diverse instanties. De onderneming is opgericht in 2005, gevestigd in Wormerveer en er zijn inclusief de huidige directie 11 medewerkers werkzaam voor het bedrijf.

HB Adviesbureau is een middelgroot advies- en ingenieursbureau met 60 medewerkers werkzaam vanuit haar kantoren in Alkmaar en Amsterdam. De onderneming adviseert en biedt praktische ondersteuning op het gebied van infra, sport, milieu en natuur en speelt graag een belangrijke rol bij de ontwikkeling en inrichting van de werk- en leefomgeving, sport- en recreatieterreinen, natuurgebieden en waarbij de bodem optimaal bijdraagt aan het gebruik. HB Advies maakt onderdeel uit van de GP Groot groep, met haar hoofdvestiging in Alkmaar.

GP Groot is met haar ongeveer 1.100 medewerkers actief in Noord-West Nederland in vier marktsegmenten: inzameling, recycling, brandstoffen en oliehandel, en advies en infrarealisatie. Gezamenlijk werkt men aan hetzelfde doel: een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst.

De transactie
Om beter in te kunnen spelen op de veranderende marktomstandigheden, hebben de verkopers de wens geuit om onderdeel uit te maken van een grotere groep van bedrijven, waardoor bijvoorbeeld makkelijker in de groeiende personeelsbehoefte kan worden voorzien.

DHW Corporate Finance heeft de directie van Groenadvies Amsterdam bijgestaan in het verkooptraject van de aandelen aan HB Advies, waarbij de voltallige directie zich vervolgens verbonden heeft aan de koper om gezamenlijk de activiteiten verder te laten groeien. Speciale aandacht is daarbij geweest voor zowel de individuele als de gezamenlijke belangen van de verkopers. Onderdeel van de uitgevoerde werkzaamheden betroffen onder meer waardebepaling, begeleiding onderhandelingen, coördinatie boekenonderzoek, alsmede beoordeling en optimalisatie van de diverse verkoopcontracten.

Website
De website van Groenadvies is www.groenadviesamsterdam.nl, van HB Adviesbureau www.hbadvies.nl en van GP Groot www.gpgroot.nl

DEEL DIT BERICHT