Zoek

Brengt de zaak verder

Recovery

Ondernemingen en markten veranderen voortdurend. Ongeziene en onverwachte veranderingen kunnen leiden tot een sluimerende crisis of tot een acute crisis. De gevolgen tonen zich in de omzet, winstgevendheid en liquiditeitpositie. De oorzaken zijn vaak minder goed zichtbaar, maar de impact voor alle betrokkenen is groot.

Bart Gijsbers

Wilt u geholpen worden door onze partner Bart Gijsbers

Begeleiding bij zwaar weer

Als uw bedrijf in zwaar weer verkeert, is het vaak moeilijk om een uitweg te zien.

De Hooge Waerder Corporate Finance biedt een helpende hand en structuur in een onoverzichtelijke tijd.

Structureel of incidenteel?

Onze adviseurs streven naar continuïteit voor onze klanten. Dit betekent dat wij u allereerst helpen om te bepalen of de tegenwind structureel van aard is of tijdelijk. Door middel van een strategische heroriëntatie wordt bekeken of uw bedrijf in de basis nog levensvatbaar is. Hierin worden ook de mogelijkheden tot herfinan­ciering bekeken. Hoe is de relatie met de financier? Wat zijn de belangen van de andere betrokkenen, zoals leveranciers, werknemers en overige belanghebben­den? Ook wordt bekeken of uw bedrijf verder kan door bepaalde onderdelen af te stoten. In sommige gevallen helpen wij u om een reorganisatieplan te schrijven.

Crisismanagement

Is het voor uw bedrijf 5 voor 12? Of is het reeds 5 over 12 en Is een faillissement niet meer af te wenden? Dan voeren emoties soms de boventoon en juist in deze situaties heeft u behoefte aan een klankbord. Wij zijn in deze situaties gesprekspartner voor werknemers, leveranciers, financiers, de belastingdienst en andere belanghebbenden. Wij bekijken samen of uw bedrijf een doorstart kan maken, eventueel door een sanering. Ook in deze situatie staat uw belang voorop.

Onze adviseurs hebben een bewezen track record in het effectief omgaan met moeilijke en uitdagende situaties. Wij ondersteunen ondernemingen op cruciale momenten van hun voortbestaan en verdere toekomst. Vanuit een scherpe analyse en strategische invalshoek vinden wij panklare oplossingen. Wij richten ons op snelle en effectieve ingrepen waarbij we zowel de korte als de lange termijn scherp voor ogen houden: korte termijn succes en tegelijk bouwen aan een strategie voor de toekomst. Wij bieden geen dikke rapporten maar concrete actie