Overname begeleiding


Naast financiële, juridische en fiscale zaken spelen bij de aan- of verkoop van een onderneming emoties en motieven een grote rol. Belangen van koper en verkoper liggen soms mijlenver uit elkaar. Onze adviseurs maken het overnametraject voor betrokken partijen inzichtelijk en begrijpelijk. De ervaring leert dat alleen dan beslissingen genomen kunnen worden die tot blijvende tevredenheid leiden.

Kiezen en beslissen

Het kopen of verkopen van een ondermening is een complex traject. Er zijn meerdere mogelijke routes en gaandeweg moeten er tal van keuzes en beslissingen genomen worden. Specialisten van De Hooge Waerder kunnen u in elke fase van onontbeerlijke support en advies voorzien.

Wij hebben voor u de belangrijkste aspecten van het koop-/verkoopproces gestructureerd en stap voor stap uitgewerkt.

Verkoop van de onderneming
Aankoop van een onderneming

Persoonlijk advies

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of wilt u in contact komen met een van onze adviseurs, neem dan contact met ons op.

De Hooge Waerder Corporate Finance is aangesloten bij de BOBB, de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht.

Advisering op het terrein van bedrijfsovername en -opvolging is een vak. Een vak apart.

De Hooge Waerder Corporate Finance is aangesloten bij:

De Hooge Waerder is lid van het NIRV, het Nederlands Instituut voor Register Valuators.

De Hooge Waerder is partner van Dealstuite.com

De Hooge Waerder is partner van https://www.brookz.nl

De Hooge Waerder Corporate Finance en haar medewerkers staan ingeschreven als Register Adviseur Bedrijfsopvolging RAB

Een BOBB aangesloten bedrijfsoverdracht adviseur is een specialist, iemand die nagenoeg zijn volledige tijd besteedt met advisering over dit onderwerp. De adviseur is regisseur van het overdrachtsproces en dealmaker. Hij/zij overziet het gehele traject en schakelt op specialistische deelterreinen zonodig derden in. Een bedrijfsoverdracht adviseur helpt u met de fusie of koop/verkoop van uw onderneming en begeleidt u hierbij van begin tot eind. Zaken doen met een adviseur die is aangesloten bij de BOBB zorgt voor zekerheid en kwaliteit.

De Hooge Waerder Corporate Finance is lid van DCFA