Haalbaarheidsonderzoek


Ondernemers zien overal kansen en mogelijkheden.
Sommige ondernemers gaan blind af op hun gevoel, voegen de daad bij het woord en voeren hun plan uit. Soms leidt dit tot een groot succes. Soms gaat het helemaal fout.

Haalbaar ja/nee

Het is altijd verstandig om meer zekerheid in te bouwen. De succeskans kan aanzienlijk vergroot worden door de behoefte in de markt vooraf te toetsen en door te laten rekenen. Met andere woorden: een haalbaarheidsonderzoek. Hierin worden de exploitatiemogelijkheden van een initiatief onderzocht en kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen.

Het doel van het onderzoek is antwoord op de vraag: “Is de investering uiteindelijk rendabel en hoe kan deze investering het beste plaatsvinden?” Daarnaast is het een perfecte onderbouwing richting financiers.

Aanleiding en invulling

Een haalbaarheidsonderzoek kan worden uitgevoerd bij onder andere:

 • Start van een onderneming
 • Investering in bedrijfsactiviteiten
 • Uitbreiding van een onderneming
 • Verplaatsing van een onderneming

In het haalbaarheidsonderzoek wordt uw plan getoetst aan de praktijk. Stapsgewijs worden deze zaken onderzocht en beschreven:

Externe analyse:

 • De markt (omvang, ontwikkelingen)
 • Concurrenten
 • Afnemers
 • Leveranciers

Interne analyse:

 • Sterkte en zwakte analyse
 • Marketingmix (P’s)
 • Financiële plan
 • Interne organisatie

Meerjarenprognose

De meerjarenprognose is een vast onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Deze prognose kan als ijkpunt worden gebruikt als de plannen uitgevoerd worden. Op frequente basis kunnen behaalde resultaten getoetst worden aan de prognose. Dit maakt het presteren van de onderneming inzichtelijk en kan aanleiding geven tot bijsturing van de strategie.

Meer weten?

Vragen, opmerkingen of wilt u een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen.