Bedrijfswaardering


Wat is mijn bedrijf waard? Een vraag waar ondernemers niet elke dag bij stilstaan, maar die in bepaalde situaties ineens erg belangrijk wordt. Bij aankoop en verkoop van een bedrijf is een waardering noodzakelijk, maar ook in veel andere situaties schept een waardering duidelijkheid. De Hooge Waerder Corporate Finance heeft zich als adviseur voor het MKB gespecialiseerd in het waarderen van MKB ondernemingen.

Wanneer waarderen?

Het waarderen van een onderneming is in meerdere situaties van essentieel belang. De meest voorkomende reden voor waardebepaling is eigendomsoverdracht van aandelen in een onderneming.
Daarbij zijn verschillende varianten te onderscheiden:

 • Aan- of verkoop van een onderneming
 • (personeels)participatie
 • Fiscale kwesties (o.a. fiscale inbreng)
 • Beëindiging compagnonschap
 • Economische schade
 • Geschillen
 • Boedelscheiding (echtscheiding)
 • Gerechtelijke procedures
 • Waardemanagement

Bij verkoop

Bij verkoop in de vrije markt is een juiste waardebepaling de basis om de transactie te laten slagen. We kunnen daarbij verschillende overdrachten onderscheiden:

 • overdracht aan derden
 • overdracht aan het management/personeel
 • overdracht binnen de familie

Binnen familieverband is een waardebepaling vooral van belang voor de familieleden, die niet bij de overname betrokken zijn.  De waardebepaling dient dan duidelijk te maken dat zij niet zijn benadeeld ten opzichte van familieleden die wél bij de overname betrokken zijn.

Grondslag waardering

In onze waardering vormt de economische waarde het uitgangspunt. Bepalend voor de waarde van het bedrijf zijn de netto-geldstromen en de samenhangende ondernemingsrisico’s. Deze aanpak vereist een grondige kennis van het bedrijf en de omstandigheden waarin het opereert. De waarde wordt vastgesteld op basis van:

 • de verwachte financiële performance (cashflow)
 • SWOT analyses
 • het risicoprofiel van de onderneming.

Ook bij schadeberekeningen geldt deze grondslag. Klik hier voor uitleg over verschillende waarderingsmethodes.

Waarderingsrapport van De Hooge Waerder

Het waarderingsrapport van de Hooge Waerder geeft naast de waardebepaling inzicht in de uitgangspunten, veronderstellingen, gebruikte informatie en berekeningswijze(n). Wij geven u inzicht in de waarde van de onderneming maar ook inzicht in hoe deze waarde tot stand komt. En nog interessanter; hoe deze waarde kan worden geoptimaliseerd.
Iedere onderneming beschikt over waarde-creërende factoren, zogenaamde value drivers. Deze factoren zijn verankerd in zaken als: naamsbekendheid, organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, proposities van producten en diensten, personeel en kostenstructuur. Value drivers bepalen en beïnvloeden in hoge mate de waarde van de onderneming. Door de focus te leggen op de value drivers in de onderneming en deze te verbeteren kan de waarde van de onderneming verhoogd worden.

Op deze manier voorziet een waardering in twee behoeftes:

 • het geeft inzicht in de huidige waarde
 • het geeft de richting aan naar optimalisatie van de waarde in de toekomst.

Meer weten?

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een bedrijfswaardering laten uitvoeren, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen op 072 518 00 00. De Hooge Waerder is aangesloten bij het NIRV, het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Dit geeft aan dat u een kwalitatief goed en goed onderbouwd advies kunt verwachten.

nirv-logo