Zoek

Brengt de zaak verder

Kijk op waarde

De meest voorkomende reden voor het opstellen van een waardering is eigendomsoverdracht van aandelen in of activiteiten van een onderneming. Een waarderingsrapport geeft u inzicht in de waarde van de onderneming, waarvan vervolgens een koopprijs afgeleid kan worden. Echter geeft het waarderingsrapport ook inzicht in hoe de waarde tot stand komt. En nog interessanter; hoe deze waarde kan worden geoptimaliseerd. Dit wordt ook wel waarde management genoemd. De factoren die invloed hebben op de waarde en waarmee de waarde geoptimaliseerd kan worden, heten ook wel de waarde-creërende factoren of value drivers.

Onderwerpen

bas berlemon

Wilt u geholpen worden door onze bedrijfsadviseur Bas Berlemon?

Waarde management met DHW Corporate Finance

Iedere onderneming beschikt over deze value drivers. Door de focus te leggen op de value drivers in de onderneming en deze te verbeteren kan de waarde van de onderneming mogelijk verhoogd worden. Indien u de value drivers optimaliseert, dan is de kans het grootst dat u de hoogste koopprijs genereert bij de verkoop van uw onderneming. Op deze manier voorziet een waardering in twee behoeftes:

 • het geeft inzicht in de huidige waarde;
 • het geeft de richting aan naar optimalisatie van de waarde in de toekomst.

VALUE DRIVER MODEL: KIJK OP WAARDE

Het maken van een waardering vergt een diepgaand onderzoek naar de onderneming. Hierdoor zijn deze trajecten vaak tijdrovend, waarmee ook aanzienlijke kosten gepaard gaan. Om ondernemers hierin tegemoet te komen heeft De Hooge Waerder Corporate Finance een model gemaakt: Kijk op Waarde. Met dit model kan een onderneming op hoofdlijnen geanalyseerd worden en kunnen value drivers geïdentificeerd worden. De value drivers die wij in het model hebben opgenomen zijn de volgende onderdelen:

Algemeen

  • Risico’s van toepassing op de onderneming; voor het bepalen van de rendementseis

  Exploitatie:

   • Omzetgroei
   • Brutowinst
   • Personeelskosten
   • Overige bedrijfskosten (hier kan een extra onderdeel aan toegevoegd worden)

   Balans:

    • Voorraadtermijn
    • Debiteurentermijn
    • Crediteurentermijn
    • Investeringen in activa

    De value drivers die van toepassing zijn op de onderneming en dus gehanteerd zullen worden in het Kijk op Waarde model, is afhankelijk van het soort of type bedrijf. Bij dienstverleners is namelijk een voorraad over het algemeen niet van toepassing en daarmee ook niet de voorraadtermijn als value driver. Een debiteurentermijn is meestal niet van toepassing bij ondernemingen die direct aan consumenten verkopen.

    Met het hanteren van een basis scenario en een alternatief scenario in het Kijk op Waarde model, kan de invloed van bepaalde value drivers op de waarde van de onderneming in beeld gebracht worden. Hiermee geeft het model de ondernemer op hoofdlijnen inzicht in zijn onderneming, waarmee hij of zij aan de slag kan om de bedrijfsvoering en daarmee het rendement te verbeteren.

    VERKOOPKLAAR MAKEN

    Bij de overdracht van een onderneming is het van belang de onderneming daar tijdig op voor te bereiden, ook wel het verkoopklaar maken van een onderneming genoemd. Het vereist een gedegen voorbereiding en kan bijvoorbeeld leiden tot een fiscale en juridische herstructurering. Het zou ook heel goed een verbetering van de organieke en financiële structuur kunnen inhouden. Het laatste betekent in veel gevallen dat onderzocht wordt hoe de value drivers geoptimaliseerd kunnen worden.

    Het laten maken van een waardering bezorgt u de inzichten die daar voor nodig zijn. Het Kijk op Waarde model kan daarbij een eerste aanzet zijn tot het verkoopklaar maken van de onderneming. Echter zal voor een volledig inzicht in de onderneming een diepergaand onderzoek moeten plaatsvinden in de vorm van een waardering. Het is ook mogelijk om alleen specifiek een onderzoek te laten doen naar de value drivers van uw onderneming.

    Wilt u meer weten over dit onderwerp en de mogelijkheden voor uw bedrijf, neemt u dan contact met ons op.