Zoek

Brengt de zaak verder

Financieringsaanvraag

MKB ondernemers kunnen putten uit meerdere financieringsbronnen. Ze kunnen investeringen doen vanuit ingehouden winsten, de lopende kasstroom of er wordt voor de aanschaf van machines en/of auto’s een leaseovereenkomst aangegaan. Voor werkkapitaal of grote investeringen – bijvoorbeeld een bedrijfspand, bedrijfsuitbreiding, overname – kiest het MKB veelal voor bancaire financiering. De vraag is welke financieringsvorm het best past bij de financiële positie van uw bedrijf en bij het investeringsdoel.

Wijnand-Krom

Wilt u geholpen worden door onze bedrijfsadviseur Wijnand Krom?

Passend bij het doel

De Hooge Waerder Corporate Finance helpt u bij het verkrijgen van een passende financiering.
Een gespecialiseerde medewerker stelt in overleg met u op:

 • Inschatting van de financieringsbehoefte
 • Overzicht van de mogelijkheden
 • Kans van slagen van de aanvraag
 • Consequenties voor de bedrijfsvoering

Daarna wordt de financieringsaanvraag opgesteld. In het offertetraject worden de verschillende aanbiedingen vergeleken.
Onze bijdrage verzekert u van een financiering met gunstige voorwaarden en een scherp tarief.

Checklist

Overweegt u een financieringsaanvraag? Dan kunt u onze checklist aanvragen. Dit geeft inzicht in de door ons benodigde gegevens. Indien gewenst kunnen wij direct aan de slag.

Inhoud van een financieringsaanvraag

Voor het opstellen van een financieringsaanvraag hanteren we een vaste structuur. Stap voor stap komen alle facetten aan bod die bij de beoordeling van de financieringsaanvraag een rol spelen.
Het doel is dat degene die de aanvraag in behandeling neemt een scherp beeld heeft van:

 • De ondernemer(s) zelf
 • Activiteiten, producten en diensten van de onderneming
 • De markt waarin de onderneming opereert
 • Ondernemingsstructuur
 • Investeringsplannen
 • Financieringsplannen
 • Bancaire ratio’s
 • Financiële situatie
  (historie en prognose)
 

Bouwstenen

Overweegt u een financieringsaanvraag? Dan kunt u onze checklist aanvragen. Dit geeft inzicht in de door ons benodigde gegevens. Indien gewenst kunnen wij direct aan de slag.

Voor zowel het schrijven van de financieringsaanvraag als de beoordeling door de bank zijn een aantal gegevens nodig, zoals:

 • Jaarrekeningen, waar mogelijk van de laatste drie jaar.
 • Investeringsbegroting, waar mogelijk onderbouwd met offertes, taxatie of waardering
 • Prognose van omzet en kosten voor aankomende jaren
 • Overzicht financiële verplichtingen (lening, lease, huur etc.)

Meer weten?

 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een financieringsaanvraag door ons laten opstellen, dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact opnemen.