Artikel Kijk op Waarde

Hoe maakt u uw bedrijf meer waard, aan welke knoppen kunt u draaien en waar ligt de focus? In het blad Ondernemersbelang van juni 2016 staat een artikel van De Hooge Waerder Corporate Finance  waarin wordt toegelicht hoe met de tool ‘Kijk op Waarde’ u meer inzicht kunt krijgen op de waarde van uw onderneming.

Lees meer

Coulanceregeling voor MKB’ers met rentederivaten

Afgelopen week is bekend geworden dat de banken mee gaan werken aan een compensatieregeling voor ondernemers die in het verleden een rentederivaat hebben afgesloten.

Wat is dat ook al weer een derivaat? Derivaten zijn afgeleide financiële producten, waarmee specifieke risico’s verhandeld en afgedekt kunnen worden, bijvoorbeeld rente- en valutarisico’s. Als je bij een bank een lening afsluit met een variabele rente, loop je een renterisico. Dit renterisico kunt je afdekken met een rentederivaat. De meest voorkomende soorten rentederivaten zijn renteswaps en rentecaps. Bij een renteswap betaal je de vaste rente onder de renteswap, ongeacht of de marktrente stijgt of daalt, en de bank betaalt de variabele marktrente. De renteswap beschermt zo tegen een stijgende rente, maar zelf profiteer je niet van een dalende rente. Vaak zijn dit zeer ingewikkelde producten, die op grote schaal aan MKB’ers verkocht zijn. Toen de rente flink ging dalen, werden deze derivaten voor veel ondernemers een blok aan het been. Daar wordt al jaren over geklaagd, maar door de banken vrij weinig aan gedaan, tot de AFM zich er mee is gaan bemoeien. Na veel vijven en zessen heeft dit uiteindelijk deze week geleid tot een compensatieregeling. Wat houdt de regeling precies in?

Aan de regeling doen mee de ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot en de Rabobank. De Deutsche Bank beraadt zich nog op haar positie. Ondernemers aan wie ongeschikte derivaten zijn verkocht, hebben recht op een schadevergoeding van ongeveer 20 procent van de betaalde en nog te betalen rente over de producten. Die vergoeding kan oplopen tot maximaal 100.000 euro per klant. Dat plafond is vastgesteld omdat van grote bedrijven, die leningen en derivaten van meerdere miljoenen hebben, mag worden aangenomen dat zij zich adequaat hebben laten voorlichten. Ook worden in beginsel de verhogingen in renteopslagen aan klanten met een financiering in combinatie met een renteswap vergoed. Daarnaast zullen de deelnemende banken de rentederivaten op technische punten herstellen.

Door de coulanceregeling hoeft niet per geval te worden vastgesteld of er sprake was van ontoereikende voorlichting door de bank. De regeling geldt kortom voor iedereen, zonder dat specifiek de individuele casus van een ondernemer hoeft te worden beoordeeld. Vermoedelijk zullen alle ondernemers door de banken persoonlijk geïnformeerd worden over een herbeoordeling. Waarschijnlijk duurt het nog tot medio 2017 voordat de zaak wordt afgerond.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met één van de adviseurs van Corporate Finance. Zij kunnen mee kijken of de regeling wel goed gevolgd wordt en de klant krijgt waar hij recht op heeft.

Wijnand Krom

Wijnand Krom is afgestudeerd bedrijfseconoom. Na afronding van zijn studie in 2012 is hij direct gestart als assistent bedrijfsadviseur bij De Hooge Waerder Corporate Finance. Sinds zijn start bij De Hooge Waerder heeft hij al veel ervaring opgedaan bij bedrijfsfinancieringen en diversie overnametrajecten. Wijnand werkt vanuit de vestiging in Alkmaar.

Sander Brouwer

Sander Brouwer is fiscalist en meer dan 20 jaar in dienst bij De Hooge Waerder. Hij heeft veel ervaring in de MKB praktijk. Naast zijn fiscale werkzaamheden houdt Sander zich ook bezig met financierings- en overnamevraagstukken. Voorts is Sander een actieve netwerker in de regio. Tenslotte  is Sander ook binnen De Hooge Waerder actief bezig met het organiseren van netwerkbijeenkomsten en seminars.

Theo Thijssen

Theo is een allround adviseur met brede ervaring op zowel financieel, fiscaal, als juridisch gebied. Gedurende zijn loopbaan heeft hij praktisch met alle aspecten van de accountancy en fiscaliteit ervaring opgedaan. Gestart in 1977 als junior accountant heeft hij zich in de jaren 90 gaandeweg ontwikkeld tot een allround adviseur die zich gespecialiseerd heeft als bedrijfsadviseur.

In de dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het adviseren en begeleiden van ondernemers bij het realiseren van hun doelen, zowel op financieel als bedrijfseconomisch gebied. Hij fungeert daarbij als ondernemer, adviseur en klankbord, kortom als sparring partner voor zijn cliënten. Daarnaast is hij voornamelijk actief bezig met bedrijfsuitbreidingen, overnamebegeleiding en financieringsvraagstukken.

In 1991 trad Theo toe als partner van De Hooge Waerder. Hij beschouwt zichzelf als een gedreven realist die kwaliteit wil leveren en van aanpakken weet met als devies: “handen uit de mouwen en twee benen op de grond”.

Bart Gijsbers

Bart Gijsbers is opgeleid als bedrijfskundige en actief als divisieleider en bedrijfsadviseur binnen het team Corporate Finance van De Hooge Waerder op ons kantoor in Alkmaar. Hij heeft meer dan 12 jaar ervaring in het bankwezen als zakelijk accountmanager voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zijn specialisme binnen CF is na verloop van tijd steeds meer opgeschoven richting de transactiepraktijk. Bart is nu met name actief in de begeleiding van (complexe) aan- en verkooptransacties van bedrijven. In die hoedanigheid verzorgt hij het traject van begin tot eind, met daarbij vooral ook aandacht voor ‘het verhaal achter de cijfers’.

Bart is als Register Valuator aangesloten bij het NIRV en als zodanig actief op het gebied van bedrijfswaarderingen. Dit kan zijn met het oog op een gewenste aan- of verkooptransactie, maar ook ten behoeve van geschillen tussen partijen, werknemersparticipaties, herstructureringen of recovery trajecten.

Hij tevens als gecertificeerd overname adviseur lid van de BOBB, de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht.

Bart leidt de divisie Corporate Finance.

Meer over Wijnand Krom

Wijnand Krom is afgestudeerd bedrijfseconoom. Na afronding van zijn studie in 2012 is hij direct gestart als assistent bedrijfsadviseur bij De Hooge Waerder Corporate Finance. Sinds zijn start bij De Hooge Waerder heeft hij al veel ervaring opgedaan bij bedrijfsfinancieringen en diversie overnametrajecten. Wijnand werkt vanuit de vestiging in Alkmaar.

 

 

Meer over Theo Thijssen

Theo is een allround adviseur met brede ervaring op zowel financieel, fiscaal, als juridisch gebied. Gedurende zijn loopbaan heeft hij praktisch met alle aspecten van de accountancy en fiscaliteit ervaring opgedaan. Gestart in 1977 als junior accountant heeft hij zich in de jaren 90 gaandeweg ontwikkelt tot een allround adviseur die zich gespecialiseerd heeft als bedrijfsadviseur.

In de dagelijkse praktijk houdt hij zich bezig met het adviseren en begeleiden van ondernemers bij het realiseren van hun doelen, zowel op financieel als bedrijfseconomisch gebied. Hij fungeert daarbij als ondernemer, adviseur en klankbord, kortom als sparring partner voor zijn cliënten. Daarnaast is hij voornamelijk actief bezig met bedrijfsuitbreidingen, overnamebegeleiding en financieringsvraagstukken, alsmede due diligence, doorstart scenario’s en begeleiding bij het voorkomen van faillissementen of de aanloop daar naartoe. Een aantal van de door hem uitgevoerde opdrachten is vermeld in de pagina met referenties.

In 1991 trad Theo toe als partner van De Hooge Waerder. Hij beschouwt zichzelf als een gedreven realist die kwaliteit wil leveren en van aanpakken weet met als devies: “handen uit de mouwen en twee benen op de grond”.

Sander Brouwer FB

Sander Brouwer is fiscalist en meer dan 20 jaar in dienst bij De Hooge Waerder. Hij heeft veel ervaring in de MKB praktijk. Naast zijn fiscale werkzaamheden houdt Sander zich ook bezig met financierings- en overnamevraagstukken. Voorts is Sander een actieve netwerker in de regio. Tenslotte  is Sander ook binnen De Hooge Waerder actief bezig met het organiseren van netwerkbijeenkomsten en seminars.

 

drs. Bart Gijsbers RV

Bart Gijsbers is opgeleid als bedrijfskundige en actief als bedrijfsadviseur binnen het team Corporate Finance van De Hooge Waerder op ons kantoor in Alkmaar. Hij heeft meer dan 12 jaar ervaring in het bankwezen als zakelijk accountmanager voor het Midden- en kleinbedrijf. Zijn specialisme binnen CF is daarom (complexe) Bedrijfsfinancieringen en Recovery. Bart is Register Valuator en daarom vooral actief in de begeleiding van aan- en verkooptransacties van ondernemingen, alsmede bedrijfswaarderingen.

Doordat Bart Register Valuator is, is De Hooge Waerder lid van het NIRV, feitelijk een kwaliteitskeurmerk voor het objectief beoordelen van de waarde van ondernemingen.
Bart is tevens gecertificeerd lid van de BOBB, de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

Bart leidt de divisie Corporate Finance.