Search

Brengt de zaak verder

Blogs

Uitstel van aflossingen bij de Nederlandse grootbanken

Uitstel van aflossingen bij de Nederlandse grootbanken Vanwege de impact van het coronavirus treffen de Nederlandse grootbanken een aantal steunmaatregelen voor haar zakelijke klanten, waaronder uitstel van rente- en aflossingsverplichtingen op lopende leningen. Hieronder geven we per bank (ABN Amro, ING Bank en Rabobank) kort aan wat de mogelijkheden op

Lees verder »

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering Banken die financiering verstrekken aan ondernemers dienen zich vanaf 1 juli 2018 te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze gedragscode geeft ondernemers duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van de bank tijdens een financieringsproces. De Gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hieronder

Lees verder »

Uw bedrijf verkopen? Begin tijdig met de voorbereiding!

De overnamemarkt trekt weer aan dankzij de sterke economie. De komende periode belooft volop fusies en overnames als gevolg van de lage rente, veel cash, vertrouwen in het bedrijfsleven en een bloeiende economie. Er is meer vertrouwen in de toekomst. Ondernemers durven weer te investeren. Wel is het nog steeds

Lees verder »

De macht van de minderheidsaandeelhouder

Wat vaak als een ‘gelukkig huwelijk’ begint tussen twee of meer ondernemers kan al snel bij een verschil van inzicht over de bedrijfsvoering tot een nachtmerrie leiden. Zeker voor de ondernemer/aandeelhouder die minder dan 50% van de aandelen heeft in de besloten vennootschap waarin hij deelneemt. In een algemene vergadering

Lees verder »

Hypotheekaanvraag eigen woning voor Ondernemers lastig?

Het aanvragen van een hypotheek voor ondernemers heeft meer voeten in de aarde dan voor mensen in loondienst. Doordat de bank in het algemeen meer risico loopt bij het verstrekken van de hypotheek aan een ondernemer kan de ondernemer vaak een lagere maximale hypotheek aanvragen. Dit geldt zowel voor de

Lees verder »

Wat is een strategische koper?

De meeste ondernemers komen na jarenlang ondernemen op het punt dat gedacht moet worden aan een bedrijfsverkoop. Voor verkopers kunnen verschillende partijen interessant zijn, zoals een strategische partij, een manager/medewerker van binnen de onderneming zelf (MBO) of een manager/persoon van buiten de onderneming (MBI). Elk van deze kopers zal uw

Lees verder »

Is uw bedrijf ook uw pensioen?

Vier op de tien ondernemers en directeuren maken zich wel eens zorgen hoe het pensioen voor henzelf of hun werknemers is geregeld. Ze geven toe dat ze eigenlijk te weinig met het eigen pensioen bezig zijn en vertrouwen er grotendeels op dat het later alsnog goed komt als ze hun

Lees verder »

De achtergestelde lening in Bedrijfsovernametrajecten

Vaak wordt bij een bedrijfsovername van de verkopende partij verwacht dat deze de overname op zijn minst meefinanciert door middel van een risicovolle, achtergestelde lening. De rol van de verkoper verandert hierdoor in die van durfkapitalist. Een verkoper laat dan noodgedwongen een percentage van de verkoopprijs in het bedrijf achter

Lees verder »

De Earn-out regeling

Steeds vaker komen we in de overnamepraktijk complexe earn-out regelingen tegen. Wat houdt het in en waar moet op gelet worden? Een earn-out is in feite een uitgestelde betaling bij de overdracht van een onderneming. De uiteindelijke verkoopprijs voor de onderneming wordt in delen betaald en wordt bijvoorbeeld afhankelijk gemaakt

Lees verder »

Periodieke Waardebepalingen

Het uitvoeren van een waardebepaling vormt vaak een vast onderdeel van een koop- of verkooptraject. Het is alleen jammer dat dit vaak ook de eerste keer is dat een ondernemer besluit tot het uitvoeren van een waardebepaling. Een waardebepaling kan juist heel erg van toegevoegde waarde zijn wanneer er nog

Lees verder »

Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Wat is de waarde van mijn bedrijf? Menig ondernemer zal zich op een gegeven moment afvragen wat de jarenlange inzet nu heeft opgeleverd? Vaak wordt deze vraag op een te laat tijdstip gesteld. Ook komt het voor dat door plotselinge omstandigheden (zoals ziekte) ineens over de toekomst wordt nagedacht, met

Lees verder »

Waardemanagement

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft een model ontwikkeld gericht op ondernemers die de waarde van hun bedrijf willen verhogen of optimaliseren. De tool is geschikt voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, of een nieuwe invulling of impuls willen geven aan een gewijzigd verouderd business model, of voor een

Lees verder »

Waardering Minderheidsbelangen

Bij de waardering van een besloten vennootschap door middel van de Discounted Cashflow Methode (DCF) wordt geen rekening gehouden met de relatieve positie van het te waarderen belang. Indien maar een deel van het aandelenkapitaal moet worden gewaardeerd, een minderheidsbelang, komt het vraagstuk van pro rata parte of pakketwaarde naar

Lees verder »

De niet-bindende indicatieve bieding

De overname van een bedrijf is een complex proces. Na de fasen van ondertekening geheimhouding, kennismaking en uitwisseling van informatie volgt eventueel het uitbrengen van een concreet bod. Een vorm die we wat dit betreft vaak tegen komen is de zogenaamde niet-bindende indicatieve bieding. Wat houdt dit nu eigenlijk precies

Lees verder »

Hoe vind ik een investeerder die bij me past?

Onlangs was in het FD een artikel te lezen met de kop “‘Wie te veel geld vraagt, is niet realistisch” en “‘Wie te veel vraagt, verliest meteen het vertrouwen van de investeerder’’. Startende ondernemers stellen zich elke dag weer die ene vraag: Hoe sla ik een investeerder aan de haak?

Lees verder »

Wat is de waarde van mijn onderneming?

Vanuit onze waarderingspraktijk komen wij regelmatig in aanraking met ondernemers die graag willen weten wat de waarde van hun onderneming is. Voor veel ondernemers vormt de waarde van het bedrijf (al dan niet in combinatie met onroerend goed in eigen beheer) het pensioen dan wel vormt dit zekerheid van het

Lees verder »

Zorgplicht van een bank, wat is dat nou eigenlijk?

Een opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze verplichting heet zorgplicht. Bij de beoordeling hiervan wordt gekeken of de opdrachtnemer in kwestie heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Als een opdrachtnemer zijn zorgplicht

Lees verder »

Bedrijfswaardering bij echtscheidingen

Wanneer een ondernemer gaat scheiden, is de waardering van de onderneming vaak een belangrijk discussiepunt. Het bedrijf speelt meestal een belangrijke rol in het leven van het ondernemersechtpaar en de waarde van de aandelen vormt veelal een belangrijk deel van het vermogen. Bij ondernemers en hun partners loopt een scheiding

Lees verder »

Het waarderen van een onderneming met behulp van vuistregels

Bij overdrachten van ondernemingen wordt vaak gebruik gemaakt van vuistregels, ook wel multiples genoemd. Het zijn eenvoudige methodes om tot de waarde te komen, waarbij vaak een factor maal een bepaalde grootheid als rendement wordt gehanteerd. Enkele voorbeelden zijn: Deze lijst is oneindig aan te vullen met andere factoren en

Lees verder »

MBO of MBI – wat is nu eigenlijk het verschil?

Bij een Management Buy In (MBI) kopen een particulier, een investeerder of een combinatie van deze personen zich in een onderneming in en kopen de zittende aandeelhouders uit. Bij een Management Buy Out (MBO) kopen een mede bestuurslid, een lid van het managementteam, één van de medewerkers of een combinatie

Lees verder »

Misverstanden bij overnames: Discussies over Schulden

Onlangs werden wij benaderd door een ondernemer die zijn bedrijf wilde verkopen. Hij was al enige tijd in gesprek met een kandidaat koper en had al een aantal afspraken gemaakt. Hij vroeg ons nog even mee te kijken voor de zekerheid om de afronding van de transactie in goede banen

Lees verder »