Blogs met nieuwsberichten

Veel DGA’s willen afstand doen van hun bedrijf

In de ogen van veel mensen, waaronder ook directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s), lijkt de financiële crisis voorbij. Hierdoor onderzoeken veel DGA’s de mogelijkheid om hun bedrijf te verkopen of over te dragen. Eén op de vijf van hen wil uiterlijk begin 2019 afstand doen van hun bedrijf. Dit is een uitkomst van een onderzoek gedaan door ABN […]

Niet geplande bedrijfsverkopen leveren minder op

Uit verschillende onderzoeken is bekend dat een geplande bedrijfsverkoop substantieel meer oplevert dan een niet geplande verkoop. In Nederland zijn er veel overdrachten die niet gepland zijn, het betreft ruim 30 procent van de bedrijfsverkopen. Dit is één van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer van het tweede halfjaar van 2016. De meest voorkomende redenen […]

Fiscaal vriendelijk overdragen met de bedrijfsopvolgingsregeling

Bij de overname van een bedrijf komt veel kijken. Dit wordt versterkt als de kopende partij de aankoop deels zal moeten financieren. Hierdoor kan die partij tegen de overdracht opzien of er zelfs van afzien, wat de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan brengen. Een alternatief voor financieren is het bedrijf schenken of te […]

Definitief Herstelkader Rentederivaten vastgesteld

De AFM meldt dat de Derivatencommissie in december 2016 bekendgemaakt heeft dat het Herstelkader Rentederivaten definitief is vastgesteld. Er zullen ongeveer 24.000 contracten moeten worden herbeoordeeld. De zes betrokken banken – ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot – hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de […]

De achtergestelde lening in Bedrijfsovernametrajecten

Vaak wordt bij een bedrijfsovername van de verkopende partij verwacht dat deze de overname op zijn minst meefinanciert door middel van een risicovolle, achtergestelde lening. De rol van de verkoper verandert hierdoor in die van durfkapitalist. Een verkoper laat dan noodgedwongen een percentage van de verkoopprijs in het bedrijf achter in de vorm van een […]

Nieuw Europees fonds voor startups

De Europese Unie komt met een nieuw initiatief: een fonds voor startups. Het nieuwe ‘Pan-European Venture Capital Funds-of-Funds’ moet regionale startups in Europa helpen met groeien en moet de EU ook concurrerender maken ten opzichte van de VS als basis voor startups. In eerste instantie zal het fonds 400 miljoen euro aan middelen hebben om […]