Blogs met nieuwsberichten

Crowdfunding in 2014 explosief gegroeid

On 24 december 2014 [Edit] Crowdfunding is een alternatieve financieringsvorm die sterk in opkomst is. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat gedurende 2014 in Nederland voor circa € 37 miljoen aan financiering is verstrekt via crowdfundingplatformen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013. Bovendien zijn er in 2014 […]

Financieringsknelpunten MKB

On 17 november 2014 [Edit] De verstrekking van financieringen aan MKB ondernemingen verloopt stroef door informatieknelpunten. Het ontbreekt aan eenduidige informatie over de financiële posities van de individuele MKB ondernemingen. Dit werkt kostenverhogend en verstoort daarmee de marktwerking. Dit is één van de conclusies van het recent verschenen SER-rapport “Verbreding en versterking financiering MKB”. De […]

Qredits verhoogt kredietlimiet naar 250.000 euro

On 15 oktober 2014 [Edit] Qredits Microfinanciering Nederland verhoogt de maximale kredietlimiet vanaf 1 januari 2015 naar 250.000 euro. Hiermee is Qredits een van de grootste alternatieve financieringskanalen voor mkb’ers in Nederland. De aanleiding is de nog altijd grote behoefte van mkb’ers aan financiering, wat blijkt uit een onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken. […]

Effecten negatieve rente

On 11 september 2014 [Edit] De verlaging van de Refi rente door de Europese Centrale Bank (ECB) op 4 september van 0,15% naar 0,05% heeft tot gevolg gehad dat de kortlopende Euribor tarieven op de eerstvolgende werkdag direct fors zijn gedaald. De 1-weeks en 2-weeks Euribor vertonen sinds 5 september voor het eerst in de […]

Help, ik zit bij Bijzonder Beheer!

On 2 september 2014 [Edit] Minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangekondigd dat De Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek gaat doen naar het ‘bijzonder beheer’ door banken. De verkenning naar Bijzonder Beheer wordt onderdeel van een vervolgonderzoek door AFM op het gebied van de dienstverlening door banken bij onder meer de kredietverlening aan bedrijven. Ondernemers […]

Misverstanden bij overnames: Discussies over Schulden

On 27 augustus 2014 [Edit] Onlangs werden wij benaderd door een ondernemer die zijn bedrijf wilde verkopen. Hij was al enige tijd in gesprek met een kandidaat koper en had al een aantal afspraken gemaakt. Hij vroeg ons nog even mee te kijken voor de zekerheid om de afronding van de transactie in goede banen […]