Blogs met nieuwsberichten

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering Banken die financiering verstrekken aan ondernemers dienen zich vanaf 1 juli 2018 te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze gedragscode geeft ondernemers duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van de bank tijdens een financieringsproces. De Gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Goede Tijden – Slechte Tijden

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Volgens recente cijfers blijft de groei in Nederland voorlopig boven het eurogemiddelde. Volgens berekeningen van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Nieuwe cijfers laten […]

Rentevisie banken beschreven

De ECB houdt de Refi rente nog steeds op het tarief van 0,00%. De huidige korte en lange termijn rentetarieven zijn ten opzichte van vorige maand nagenoeg niet gewijzigd. De marktverwachtingen (forward rentetarieven) zijn voor de lange termijn rentetarieven ten opzichte van vorige maand weer iets afgenomen. Vorige maand viel juist op dat deze behoorlijk […]

Uw bedrijf verkopen? Begin tijdig met de voorbereiding!

De overnamemarkt trekt weer aan dankzij de sterke economie. De komende periode belooft volop fusies en overnames als gevolg van de lage rente, veel cash, vertrouwen in het bedrijfsleven en een bloeiende economie. Er is meer vertrouwen in de toekomst. Ondernemers durven weer te investeren. Wel is het nog steeds moeilijk voor het MKB om […]

De macht van de minderheidsaandeelhouder

Wat vaak als een ‘gelukkig huwelijk’ begint tussen twee of meer ondernemers kan al snel bij een verschil van inzicht over de bedrijfsvoering tot een nachtmerrie leiden. Zeker voor de ondernemer/aandeelhouder die minder dan 50% van de aandelen heeft in de besloten vennootschap waarin hij deelneemt. In een algemene vergadering geldt (ook onder het huidige […]

Multiples betaald bij overnames bereiken recordhoogte

Wereldwijde strategische deal multiples hebben dit jaar (2017) recordhoogtes bereikt. De gemiddelde deal multiple staat inmiddels in 2017 tot op heden op 14,9 x EBITDA, zo blijkt uit het M&A Insights Rapport van Allen & Overy. Het rapport, gebaseerd op gegevens van Thomson Reuters, laat zien dat de door corporate en private equity kopers betaalde […]