Brengt de zaak verder

Begrippen overname

Aandeelhoudersovereenkomst Indien een vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, wordt de verhouding tussen de vennootschap en de aandeelhouders, en de aandeelhouders onderling, meestal niet alleen geregeerd door de statuten van de vennootschap. Vaak leggen de aandeelhouders hun onderlinge afspraken tevens vast in een aandeelhoudersovereenkomst, waarin al dan niet van de statuten afwijkende bepalingen worden opgenomen. Hierbij kan … Lees meer

Begrippen waarderen

Adjusted Present Value methode (APV) De APV-methode is een afgeleide van de DCF-methode. Bij beiden worden de verwachte vrije geldstromen contant gemaakt, waardoor investeringen in bedrijfsmiddelen en werkkapitaal goed worden verwerkt. De APV-methode gaat bij de bepaling van de waarde uit van een financiering met uitsluitend eigen vermogen. Hierdoor wordt zowel de waarde van de … Lees meer

Begrippen financieren

Aansprakelijk vermogen / Garantie vermogen De solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen/totaal vermogen. Banken corrigeren deze solvabiliteit in veel gevallen en noemen dat dan (bancair) aansprakelijk vermogen. Er zijn twee soorten correcties die de bank toepast, binnen de balans en buiten de balans. Bij correcties die kunnen worden uitgevoerd binnen de balans valt te … Lees meer