Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Banken die financiering verstrekken aan ondernemers dienen zich vanaf 1 juli 2018 te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze gedragscode geeft ondernemers duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van de bank tijdens een financieringsproces. De Gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Hieronder gaan we in op een aantal zaken die zijn vastgelegd in de Gedragscode.

  • Een bank geeft ondernemers die zich oriënteren op een financiering vaak informatie over haar eigen producten. Indien deze producten echter niet goed aansluiten bij de ondernemer, dan is in de gedragscode vastgelegd dat banken de ondernemer ook moeten informeren over alternatieve vormen van financiering bij andere financiers.
  • Bij het aanvragen van een financiering dient de bank de ondernemer te informeren over de doorlooptijd van de aanvraag.
  • Bij een eventuele afwijzing moet de bank haar besluit motiveren. Ondernemers hebben hierbij het recht om expliciet te vragen om een schriftelijke, gemotiveerde afwijzing. Er zijn namelijk andere financiers die een financieringsaanvraag pas in behandeling nemen nadat een bank deze heeft afgewezen. Ze willen hierbij ook vaak weten wat de reden is waarom de bank niet wil financieren.
  • Als een bank een financieringsaanvraag afwijst dan dient te bank de ondernemer door te verwijzen naar andere financiers, tenzij de bank oordeelt dat deze voor de ondernemer geen toegevoegde waarde bieden. Ze dienen je hierbij ook te voorzien van algemene informatie van deze andere financieringsvormen. Ondernemers hebben ook zelf het recht om de bank te vragen naar alternatieve financieringsvormen die voor hen geschikt zouden kunnen zijn.
  • De Gedragscode biedt ondernemers toegang tot het nieuw opgericht geschillenloket bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit loket voorziet in onafhankelijke en laagdrempelige geschillenbeslechting voor kleinzakelijke klanten. Elke bank heeft een eigen klachtafhandelingsproces. Als de bank de klacht zelf niet oplost kunnen ondernemers bij het geschillenloket van het Kifid terecht. Ook kunnen zij de zaak aan de rechter voorleggen.

De volledige inhoud van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering is te vinden op de website van de NVB: https://www.nvb.nl/publicaties/gedragscodes/3943/gedragscode-kleinzakelijke-financiering-code-of-conduct-for-lending-to-small-businesses.html