Goede Tijden – Slechte Tijden

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Volgens recente cijfers blijft de groei in Nederland voorlopig boven het eurogemiddelde. Volgens berekeningen van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

Nieuwe cijfers laten zien dat het bovendien boven verwachting goed gaat, want voor het vierde jaar op rij groeit de economie in een hoger tempo dan economen op de lange duur voor mogelijk houden. De verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) is dat dit ook in 2019 nog het geval zal zijn.

Het aantal snelgroeiende bedrijven blijkt in 2017 verder gestegen tot bijna 8.500. De zakelijke dienstverlening telde de meeste snelle groeiers. In de bouw nam het aantal snelle groeiers het meest toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het Nederlandse bedrijfsleven.

Ook het aantal faillissementen daalt dit jaar met 10 % naar het laagste niveau van deze eeuw. Dat verwacht ING Economisch Bureau. Volgens het bureau is sprake van het laagste niveau van deze eeuw. De daling is wel minder sterk dan voorgaande jaren. In de eerste helft van 2018 gingen 1829 bedrijven op de fles, 13% minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Desondanks is een waarschuwing op zijn plaats. Bedrijven zijn kwetsbaar bij rentestijgingen. Dit ondanks dat de economie al jaren groeit. Dat concludeert De Nederlandsche Bank. Het economische tij is gunstig, toch blijven de private schuldratio’s in Nederland en het eurogebied hoog. De schuldhoudbaarheid komt vooral bij niet financiële bedrijven onder druk te staan bij stijgende rentes. De schuldfinancieringsratio’s bewegen zich snel naar het niveau van tijdens de crisis. Huishoudens zijn volgens DNB beter bestand tegen rentetoenames, door de langere looptijd en vaste rentestructuur van hun leningen.

In Nederland bedroeg de schuld van huishoudens in 2017 107 procent van het bbp en die van niet-financiële bedrijven 113 procent van het bbp. Daarmee is het schuldniveau in Nederland, vergeleken met dat in het eurogebied (schuld van huishoudens: 58 procent; schuld van niet-financiële bedrijven: 83 procent), hoog.

Als in de toekomst de rente zal stijgen, rijst de vraag in hoeverre de private schuldniveaus minder houdbaar worden.

Heeft u vragen of een algehele herfinanciering ook voor uw bedrijf interessant zou kunnen zijn, neemt u dan vooral contact op met een van onze adviseurs