Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Banken die financiering verstrekken aan ondernemers dienen zich vanaf 1 juli 2018 te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze gedragscode geeft ondernemers duidelijkheid over wat zij mogen verwachten van de bank tijdens een financieringsproces. De Gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Lees meer

Referentie – SLS & UI-online

DHW Corporate Finance heeft Rick Brouwer bijgestaan in een traject van verkoop van de aandelen in Selling en Logistic Services B.V., gevestigd te Amsterdam .

De onderneming
SLS Communicatiediensten is sinds 1994 actief op het gebied van patiëntenvoorlichting en levert een online contentplatform (UI-online) voor onder meer apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen op het gebied van voorlichting over geneesmiddelgebruik. Koper van de aandelen was Stichting Health Base, sinds 1990 actief als expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelinformatie en medicatiebewaking. Met de overname voegt Health Base UI-online toe aan haar dienstenpakket, dat bestaat uit medisch-farmaceutische informatie voor zorg-ict systemen en patiënten.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een proces van aandelenwaardering en transactiebegeleiding. Naast het voeren van onderhandelingen en het structureren van de deal maakte ook het uitvoeren van een due diligence onderzoek namens verkoper onderdeel uit van het proces.

Website
De website van SLS is www.slsweb.nl en die van Stichting Health Base is www.healthbase.nl.

Referentie – ICONIC Men Store

DHW Corporate Finance heeft Ronald Schouten van ICONIC Men Store uit Alkmaar bijgestaan in een traject van Strategische heroriëntatie en herfinanciering.

De onderneming
ICONIC is Dé lifestyle shop in Alkmaar voor iconische mannen. Samen met partner Hugo Boss heeft Ronald Schouten zijn bestaande Hugo Boss winkel omgevormd tot iconische mannenwinkel op het gebied van mode & lifestyle, waar naast herenmode ook kunst, boeken, meubels, sieraden en meer voor mannen wordt aangeboden. Van een stoere nieuwe jeans met toffe sneaker tot een prachtig pak; je vindt het allemaal bij ICONIC.

De transactie
DHW Corporate Finance heeft de ondernemer bijgestaan in een proces van strategische heroriëntatie, waarbij in gezamenlijk overleg een aantal mogelijke exploitatiescenario’s zijn doorgerekend om de haalbaarheid van de gewenste conceptwijziging te kunnen toetsen. Op basis van de uitkomsten hiervan is vervolgens een financieringsaanvraag uitgewerkt om het voor de benodigde investeringen gewenste kapitaal op te halen.

Website
De website van ICONIC is www.iconicmenstore.nl

Goede Tijden – Slechte Tijden

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Volgens recente cijfers blijft de groei in Nederland voorlopig boven het eurogemiddelde. Volgens berekeningen van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

Nieuwe cijfers laten zien dat het bovendien boven verwachting goed gaat, want voor het vierde jaar op rij groeit de economie in een hoger tempo dan economen op de lange duur voor mogelijk houden. De verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) is dat dit ook in 2019 nog het geval zal zijn.

Het aantal snelgroeiende bedrijven blijkt in 2017 verder gestegen tot bijna 8.500. De zakelijke dienstverlening telde de meeste snelle groeiers. In de bouw nam het aantal snelle groeiers het meest toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het Nederlandse bedrijfsleven.

Ook het aantal faillissementen daalt dit jaar met 10 % naar het laagste niveau van deze eeuw. Dat verwacht ING Economisch Bureau. Volgens het bureau is sprake van het laagste niveau van deze eeuw. De daling is wel minder sterk dan voorgaande jaren. In de eerste helft van 2018 gingen 1829 bedrijven op de fles, 13% minder dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Desondanks is een waarschuwing op zijn plaats. Bedrijven zijn kwetsbaar bij rentestijgingen. Dit ondanks dat de economie al jaren groeit. Dat concludeert De Nederlandsche Bank. Het economische tij is gunstig, toch blijven de private schuldratio’s in Nederland en het eurogebied hoog. De schuldhoudbaarheid komt vooral bij niet financiële bedrijven onder druk te staan bij stijgende rentes. De schuldfinancieringsratio’s bewegen zich snel naar het niveau van tijdens de crisis. Huishoudens zijn volgens DNB beter bestand tegen rentetoenames, door de langere looptijd en vaste rentestructuur van hun leningen.

In Nederland bedroeg de schuld van huishoudens in 2017 107 procent van het bbp en die van niet-financiële bedrijven 113 procent van het bbp. Daarmee is het schuldniveau in Nederland, vergeleken met dat in het eurogebied (schuld van huishoudens: 58 procent; schuld van niet-financiële bedrijven: 83 procent), hoog.

Als in de toekomst de rente zal stijgen, rijst de vraag in hoeverre de private schuldniveaus minder houdbaar worden.

Heeft u vragen of een algehele herfinanciering ook voor uw bedrijf interessant zou kunnen zijn, neemt u dan vooral contact op met een van onze adviseurs