Uw bedrijf verkopen? Begin tijdig met de voorbereiding!

De overnamemarkt trekt weer aan dankzij de sterke economie. De komende periode belooft volop fusies en overnames als gevolg van de lage rente, veel cash, vertrouwen in het bedrijfsleven en een bloeiende economie. Er is meer vertrouwen in de toekomst. Ondernemers durven weer te investeren. Wel is het nog steeds moeilijk voor het MKB om een overname gefinancierd te krijgen. Het bedrag en de energie die u heeft geïnvesteerd in uw onderneming, ziet u bij de verkoop graag dubbel en dwars terug. Ondernemers die nadenken over de verkoop van hun bedrijf, adviseren wij daarom om tijdig te starten met de voorbereiding. Dat biedt je als verkoper de tijd en ruimte om zaken te optimaliseren. Dat scheelt straks weer in de prijs én mogelijk in de belasting die je moet betalen.

Uit recent onderzoek van Brookz blijkt dat ruim dertig procent van de bedrijfsverkopen in Nederland niet gepland is. In de meeste gevallen gaat het om een onverwacht bod (32%), maar ook liggen er negatieve oorzaken aan de verkoop ten grondslag zoals een conflict tussen de aandeelhouders (21%), ziekte of overlijden van de ondernemer (17%) of acute liquiditeitsproblemen (11%). Het gaat in deze gevallen om een bedrijfsverkoop die een ondernemer ‘overkomt’ en waar niet op is geanticipeerd met een doordacht exit-plan. Bij de redenen voor een geplande bedrijfsverkoop gaat het om de wens om te cashen (24%), de wens om te stoppen met werken (21%), het ontbreken van een geschikte opvolger (20%) en de behoefte aan een nieuwe uitdaging (14%).

Een goede voorbereiding op bedrijfsovername loont! Enerzijds leidt dat tot een beter verkoopresultaat. Anderzijds leidt dat tot een vlotte afwikkeling van de bedrijfsoverdracht. Een goede voorbereiding op bedrijfsovername omvat het implementeren van de juiste juridische structuur. Een optimale structuur helpt om belastingheffing te voorkomen. Of ten minste kan deze worden uitgesteld. Anderzijds is de onderneming in een juiste juridische structuur ondergebracht. Zaken die een koper niet wil overnemen kunnen dan bij de verkoper achterblijven na de bedrijfsovername. Zoals bijvoorbeeld onroerend goed of pensioenverplichtingen.

Een optimaal verkoopresultaat is voorts de resultante van een proces van werken aan waardestuwers. Kern daarvan is het kasstroom genererend vermogen in relatie tot het geïnvesteerd vermogen. Kosten efficiëntie, werkkapitaal beheer en investering beleid zijn belangrijke pijlers. Maar ook het risico profiel van uw bedrijf. Waardecreatie is iets anders dan winststreven. Waardedenken is toekomstgericht denken.

Gestructureerd aan de slag met waardestuwers is een kwestie van doen. Een stappenplan helpt u hierbij. Een eerste stap is het ontwikkelen van een waarderingsmodel en het vaststellen van de huidige waarde van uw onderneming. Dit bij ongewijzigd beleid en in een stand alone situatie. Hierbij worden tevens de belangrijkste waardestuwers geïdentificeerd, oftewel de belangrijkste knoppen waaraan u kunt draaien om de geldstroom die uw bedrijf genereert te vergroten. Waardestuwers zijn dus acties die de geldstroom vergroten. Een volgende stap is het ontwikkelen van een verbeterd beleid gericht op een hogere waarde. Dit door het aanpakken van de beïnvloedbare waardestuwers. Zo slaat u een nieuwe en spannende weg in: een route naar ‘meer waarde’. En niet alleen een strategie maar ook een –in de organisatie- gedragen werkplan met controlemomenten. Alleen zo wordt gewaarborgd dat uw gestelde doelen worden bereikt: het volledig benutten van de waardepotentie van uw onderneming.

Een goede bedrijfsoverdracht neemt vanaf het moment van voorbereiding tot het daadwerkelijke moment van overdragen, ongeveer vijf jaar in beslag. Niet alleen het kiezen van een geschikte opvolger die soms ook moet worden ingewerkt kost tijd, wil je gebruik kunnen maken van fiscale faciliteiten dan is een lange voorbereidingstijd verstandig. Het op tijd inschakelen van goede adviseurs is een van de belangrijkste onderdelen van de overdracht. Accountants, belastingadviseurs, banken, advocaten en notarissen spelen allemaal een rol in het proces. Ondernemers willen graag alles zelf doen, zijn nogal eigenwijs. Adviseurs kosten veel geld en ze vragen zich nog wel eens af of dit de moeite waard is. Maar het betaalt zich vrijwel altijd terug, zo leert de praktijk.

Voor begeleiding van uw bedrijfsoverdracht vindt u bij ons ervaren en gecertificeerde specialisten op het gebied van aan- en verkoop van ondernemingen. Het regisseren van het proces rondom koop en verkoop is immers een specialistisch vak!