Europese exportbedrijven steeds meer hinder van handelsbarrières

Handelsbarrières zijn steeds meer een belemmering voor Europese exportbedrijven, dat banen kan gaan kosten. Dit wordt duidelijk na de presentatie van en de persconferentie inzake het rapport “Report on Trade and Investment Barriers” door de EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) op 26 juni jl.

Uit het rapport blijkt dat de landen die de meeste belemmeringen toepassen Brazilië, Rusland, China en India zijn. In 2016 zijn de belemmeringen van Rusland, China en India verder toegenomen en ook landen als Zwitserland, Algerije en Egypte namen maatregelen om hun markt verder af te schermen. De obstakels die men opwerpt zijn veelal van toepassing op landbouwproducten, cosmetica en scheepsbouw.

De EU wil de handelsbarrières bespreken tijdens de komende G20-top en haar verzet tegen protectionisme benadrukken. Dit geldt ook voor de heffing op staal die de Verenigde Staten overwegen. Echter zijn er ook goede ontwikkelingen op dit gebied; mede dankzij de Europese Commissie trokken landen als Zuid-Korea, Israël, Oekraïne, maar ook China, handelsbeperkende maatregelen in. Daarnaast is de EU bezig met nieuwe handelsakkoorden. Met Mexico verwacht de EU eind dit jaar een deal, en ook met Japan op korte termijn. Dit laatste kan een krachtig signaal zijn, omdat daarmee twee van de grootste economieën in de wereld aangeven tegen protectionisme te zijn.

Seinen Nederlandse economie op groen

Het Centraal Planbureau (CPB) is naar aanleiding van de nieuwe ramingen van 14 juni een stuk positiever over de economische groei van Nederland. In de huidige ramingen gaat het CPB voor 2017 uit van een groei van 2,4 procent, waar dit percentage eerder nog op 2,1 procent werd ingeschat. Ook voor 2018 ziet men een stevige groei van 2,0 procent, waar een eerdere inschatting uitkwam op 1,8 procent. Hiermee stelt men dat de seinen op groen staan voor de Nederlandse economie.

Het percentage werklozen zal in navolging van de economische groei ook verder dalen: van 4,9 procent dit jaar naar 4,7 procent volgend jaar. Echter plaatst men daar wel een kanttekening bij, omdat de ontwikkeling van de lonen achterblijft. De contractlonen zullen naar verwachting wel stijgen, met 1,7 procent in 2017 en 2,0 procent in 2018, zodat men de oorzaak van het achterblijven zoekt in de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daarnaast blijft de inflatie volgens het CPB onder de maat; zowel voor 2017 als 2018 verwacht men een inflatie van 1,4 procent.

De seinen zouden echter volgens het CPB wel weer op oranje kunnen springen, als internationale onzekerheden veranderen in tegenvallers. Te denken valt aan de onzekerheden inzake de Brexit-onderhandelingen en de onzekerheid over de koers van de Verenigde Staten onder president Donald Trump.