Grote Nederlandse bedrijven helpen startups

Een groep van 19 grote Nederlandse bedrijven wil de innovatie in Nederland versnellen door met startups samen te werken. De toezeggingen komen onder meer van grote beursfondsen als KPN, AkzoNobel, ING, Shell, ASML en Philips. Ook de NS, het Havenbedrijf Rotterdam, Rabobank en de ANWB zijn bij het initiatief betrokken. De betreffende bedrijven en organisaties beloven het komende jaar gezamenlijk meer dan driehonderd samenwerkingen met startups aan te gaan.

De samenwerking met de startups zal bestaan uit het samen ontwikkelen van een nieuw product of dat de grote bedrijven zich als speciale klant of distributeur aan een startup verbinden. Er moet verder onder meer een speciale tool voor ondernemers komen die met startups willen samenwerken. Ook gaan de organisaties aanspreekpunten inrichten voor geïnteresseerde startups.

Het initiatief achter het samenwerkingsverband komt van COSTA; een soort koplopersgroep voor StartupDelta dat ongeveer een jaar geleden is opgericht. Bij de opstart van dit initiatief was oud-eurocommissaris Neelie Kroes betrokken en op dit moment is oud-minister van financiën Jan Kees de Jager (nu financieel directeur van KPN) als ambassadeur van COSTA actief.

DHW Corporate Finance helpt startups ook. Dus als u ondersteuning zoekt voor uw startup, dan helpen wij u ook graag.

Is uw bedrijf ook uw pensioen?

Vier op de tien ondernemers en directeuren maken zich wel eens zorgen hoe het pensioen voor henzelf of hun werknemers is geregeld. Ze geven toe dat ze eigenlijk te weinig met het eigen pensioen bezig zijn en vertrouwen er grotendeels op dat het later alsnog goed komt als ze hun bedrijf verkopen. Onder 45-plussers is dit aandeel nog groter. Dit blijkt uit onderzoek onder zakelijke beslissers en ondernemers in het MKB en grootbedrijf in opdracht van Stichting Decision Makers Survey (DMS).

Het onderwerp pensioenen heeft geen grote prioriteit. Een op de drie ondervraagden geeft aan hier al zeker een jaar niet mee bezig te zijn geweest. Vooral bij de groep ondernemers tussen de 45 en 59 jaar leeft dit onderwerp nauwelijks – zij zijn bezig met het draaiende houden van hun bedrijf en nemen weinig tijd voor hun pensioen. Voor ondernemingen met een omvang van 2 tot 49 medewerkers geldt dat eveneens. De kennis van ontwikkelingen en trends binnen pensioenvoorzieningen blijkt eveneens matig.

Veel ondernemers zien hun zaak als hun pensioen. De gedachte is dat na het stoppen met werken geleefd kan worden van de opbrengst van het bedrijf. Bijna de helft van de ondernemers loopt rond met deze gedachte. Een logische gedachte in eerste instantie. Een ondernemer is overtuigd van zijn kwaliteiten en kijkt met een positieve blik richting de toekomst. Dat is ook een van de redenen waarom voor het ondernemerschap is gekozen. Daarnaast kun je nu eenmaal niet alles vooraf volledig dichttimmeren.

Maar als bij verkoop de opbrengst tegenvalt, heeft u veel minder pensioen dan verwacht. Bent u er bijvoorbeeld zeker van dat bestemmingsplannen of technologieën tot uw pensioendatum niet veranderen? Het lijkt een gewaagde gedachte om je oudedag te laten afhangen van de vraag of er een opvolger is en of die opvolger de gewenste overnameprijs kan voldoen.

Uit ander onderzoek is gebleken dat ruim 40 procent van de ondernemers denkt dat hun bedrijf bij verkoop genoeg opbrengt voor een goede oude dag. Is dat realistisch? Niet echt. Aan (mede)eigenaren van Nederlandse familiebedrijven werd gevraagd wat zij van de verkoop van hun bedrijf verwachten. De helft van hen zei geen idee te hebben wat hun onderneming waard is en de andere helft heeft een veel te rooskleurig beeld van de verkoopwaarde. Gemiddeld verwachten deze ondernemers dat hun bedrijf negen keer de jaarwinst opbrengt. In de praktijk wordt echter vaak vier tot zes keer de jaarwinst betaald. Ook valt te bezien hoe snel het bedrijf verkocht kan worden. Hoewel een kwart van de ondervraagde ondernemers verwacht dat een bedrijfsverkoop binnen nu en vijf jaar aan de orde zal zijn, krijgt op dit moment slechts een beperkt deel van de Nederlandse mkb-bedrijven jaarlijks een nieuwe eigenaar.

Het is raadzaam om niet blind te vertrouwen op de verkoop van uw bedrijf als het om uw pensioen gaat. Zeker als u plannen heeft om te stoppen zodra u AOW krijgt (of misschien zelfs eerder), is het handig om meerdere pensioenpotjes op het vuur te hebben. Als ondernemer heeft u verschillende mogelijkheden om voor uw oude dag te zorgen. Welke strategie voor u het beste is, hangt af van uw financiële situatie nu, de regelingen die u al getroffen heeft en uw persoonlijke wensen voor de toekomst.

Wilt u weten of uw bedrijf bij een toekomstige verkoop voldoende op zal kunnen brengen om in uw pensioenwensen te kunnen voorzien, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs.