Veel DGA’s willen afstand doen van hun bedrijf

In de ogen van veel mensen, waaronder ook directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s), lijkt de financiële crisis voorbij. Hierdoor onderzoeken veel DGA’s de mogelijkheid om hun bedrijf te verkopen of over te dragen. Eén op de vijf van hen wil uiterlijk begin 2019 afstand doen van hun bedrijf.

Dit is een uitkomst van een onderzoek gedaan door ABN amro MeesPierson onder 400 DGA’s. Uit dit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse bedrijven binnen twee jaar van eigenaar verwachten te wisselen of zelfs helemaal zullen verdwijnen. Zoals gemeld denkt één op de vijf zijn bedrijf aan een externe partij over te dragen, de helft denkt zijn bedrijf te verkopen of te schenken aan (klein)kinderen en de overige groep is van plan zijn onderneming op te heffen.

Volgens ABN amro MeesPierson kent Nederland ongeveer 70.000 DGA’s van 55 jaar en ouder. Hiermee lijkt het logisch dat deze groep bezig is met de bedrijfsoverdracht, mede omdat dit een proces is van vele jaren. Daarbij wordt aangegeven dat nu de crisis voorbij is, voor velen het moment is aangebroken een stap terug te doen. Tevens kan in de huidige situatie (nog) gebruik gemaakt worden van fiscaal gunstige regelingen om het bedrijf over te dragen.

DHW Corporate Finance ondersteunt veel DGA’s bij bedrijfsoverdracht. Mogelijk kunnen we u ook ondersteunen.