Referentie – Graphlr

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers van Graphlr uit Utrecht ondersteund in een traject van het aantrekken van groeifinanciering via crowdfunding.

De onderneming
Graphlr is een innovatief internetbedrijf dat zeer geavanceerde redactiesystemen voor mediabedrijven maakt. Graphlr brengt de oplossing met een nieuwe generatie backend systemen waarmee een redacties van radiostations in binnen- en buitenland alles kan beheren en aansturen. Graphlr zorgt er voor dat het managen van grote hoeveelheden content en veel kanalen weer eenvoudig wordt en er minder handmatig gedaan hoeft te worden.

De transactie
Na een periode van doorontwikkeling van de technologie was Graphlr klaar voor de volgende fase. De in deze fase benodigde groeifinanciering werd opgehaald via crowdfunding. De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de ondernemers ondersteund bij het hiertoe benodigde businessplan en de financiële projecties.

Website
De website van de klant is https://www.graphlr.nl/