Definitief Herstelkader Rentederivaten vastgesteld

De AFM meldt dat de Derivatencommissie in december 2016 bekendgemaakt heeft dat het Herstelkader Rentederivaten definitief is vastgesteld. Er zullen ongeveer 24.000 contracten moeten worden herbeoordeeld. De zes betrokken banken – ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot – hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering van dit kader.

De banken zijn verantwoordelijk voor een goede en voorspoedige uitvoering van het herstelkader. Zij gaan alle dossiers die binnen de scope van het herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Het gaat hierbij vooral om klanten uit het MKB. Ook als klanten reeds compensatie hebben aangeboden gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst. De banken zullen hun klanten in december en januari informeren over het proces en de tijdslijnen. De verwachting is dat de eerste compensatievoorstellen van de banken aan de klant, begin 2017 zullen plaatsvinden.

Externe beoordelaars controleren of de banken het herstelkader goed uitvoeren. De controles worden uitgevoerd door teams van onder meer accountants. De AFM heeft strenge eisen gesteld aan de door de banken aangestelde externe beoordelaars, om zo hun onafhankelijkheid en deskundigheid te waarborgen. De AFM is door de minister van Financiën gevraagd om toezicht te houden op de uitvoering van het herstelkader en zegt door middel van deelwaarnemingen toe te zien op de juiste toepassing van het herstelkader door de banken en de externe beoordelaars.

De totale duur van het traject is nog niet bekend, zegt de AFM. “De snelheid waarmee banken het herstelkader gaan uitvoeren, kan per bank verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van de omvang van de portefeuille en de complexiteit van hun klantdossiers. De banken zullen op korte termijn over hun verwachte doorlooptijd communiceren.”

Als u een lopend rentederivaat had tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 hoeft u geen initiatief te nemen, u wordt namelijk actief benaderd door uw bank. Als u geen bericht ontvangt van uw bank moet u wel contact opnemen met uw bank. Het is vervolgens aan u om al dan niet akkoord te gaan met het compensatievoorstel van uw bank. Daarbij is het aan te bevelen om aan de hand van de brief van uw bank zelf goed na te gaan of de juiste rentederivaten en leningen zijn meegenomen bij het berekenen van de compensatie. Verder heeft u altijd recht op inzage in uw dossier, wanneer u uw bank hierom verzoekt.

Heeft u vragen wat het Herstelkader voor u betekent, neemt u dan contact met ons op.