Wat is de waarde van mijn bedrijf?

Wat is de waarde van mijn bedrijf? Menig ondernemer zal zich op een gegeven moment afvragen wat de jarenlange inzet nu heeft opgeleverd? Vaak wordt deze vraag op een te laat tijdstip gesteld. Ook komt het voor dat door plotselinge omstandigheden (zoals ziekte) ineens over de toekomst wordt nagedacht, met name of een goed pensioen is gewaarborgd. Binnen een kort tijdsbestek wordt de onderneming dan door omstandigheden te koop aangeboden. Dit is echter geen optimale situatie aangezien haastige spoed zelden iets goeds oplevert. Zeker nu 1/3 van de Nederlandse ondernemers inmiddels de leeftijd van 50 gepasseerd is en het economisch weer wat beter gaat.

Lees meer

Oververhitte investeringsmarkt bij start-ups

Investeerders blijken bereid te zijn meer te betalen voor een deelneming in startende ondernemingen, dan de waarde die de betreffende bedrijven zichzelf toekennen. Het FD komt tot deze conclusie op basis van een onderzoek onder een aantal belangrijke investeerders.

Lees meer

Deflatie: de gevaren van negatieve inflatie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde 4 augustus jl. dat de inflatie vorige maand voor het eerst sinds eind 1987 onder het nulpunt is gezakt. Goederen en diensten waren volgens die maatstaf in juli in doorsnee 0,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. Dit kwam vooral door de daling van de olieprijs, die benzine en andere brandstoffen goedkoper maakt. Verder werden voedingsmiddelen nauwelijks duurder. Deze daling van het algemene prijspeil wordt deflatie genoemd.

In eerste instantie lijkt dit voor consumenten aantrekkelijk, omdat goederen en diensten goedkoper worden. Echter is het algemene gevaar bij deflatie dat consumenten hun aankopen gaan uitstellen, omdat de benodigde goederen en diensten goedkoper zullen worden. Zoals duidelijk werd bij de afgelopen crises, is het niet uitgeven door consumenten en bedrijven niet goed voor de economische ontwikkeling.

Een ander nadeel van deflatie is het duurder worden van schulden. Als prijzen dalen, dan dalen ook de inkomens en zal men een groter aandeel van het inkomen moeten besteden aan het aflossen van de schulden. Dit geldt zowel voor particulieren, bedrijven en de overheid. Echter stijgt door deflatie de reële rente ook; de reële rente is de nominale rente minus de inflatie. In deze situatie zullen bedrijven minder geld lenen om te investeren, waardoor de economie weer een klap krijgt.

De Europese Centrale Bank (ECB) hanteert een beleid waarmee men streeft naar een inflatie van dicht bij de 2%. Om de deflatie te voorkomen en de uitgaven in de economie op peil te houden heeft de afgelopen periode de ECB de rentetarieven laten dalen. Bij De Nederlandsche Bank is er nog geen vrees voor een langere periode van deflatie, omdat de vooruitzichten van de prijsontwikkelingen niet zo’n beeld laten zien. Echter geven ze wel aan dat het geen garantie voor de toekomst is.