Referentie – Boom Marktverkenningen

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de heer Erwin Boom, eigenaar van marktonderzoeksbureau Boom Marktverkenningen B.V. uit Amsterdam, ondersteund bij de aanvraag van een financiering bij het Nationale Restauratiefonds.

De situatie

Een financiering was benodigd voor het aankopen en verbouwen van een monumentale ‘scholtenboerderij’ in de provincie Gelderland. Het Nationale Restauratiefonds is speciaal bedoeld voor de restauratie en aanschaf van dergelijke panden en is daarmee een goed alternatief voor reguliere (bank)financieringen. Het aan te kopen pand is bedoeld voor de verhuur, zowel recreatief als zakelijk.

De financiering

Om een financiering te kunnen verkrijgen bij het Nationale Restauratiefonds, dient naast het moeten voldoen aan de eisen van een monumentaal pand, ook een onderbouwing gegeven te worden van de inkomsten en uitgaven die gerelateerd zijn aan het pand. Deze gegevens moeten aantonen dat de betalingscapaciteit voldoende is om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In samenspraak met de ondernemer hebben wij deze begroting opgesteld en voorzien van de gewenste onderbouwing. Daarnaast hebben wij ondersteund bij het aanleveren van alle aanvullende gegevens die benodigd waren voor de financieringsaanvraag. Uiteindelijk heeft Erwin Boom een offerte voor de financiering kunnen ondertekenen die aansluit op zijn wensen met daarbij een gunstig rentepercentage.

Websites

De website van Boom Marktverkenningen: www.marktverkenningen.nl
De website van het Nationale Restauratiefonds: www.restauratiefonds.nl

rgomakelaars