Ondernemer overschat waarde van zijn bedrijf

Vier van de tien ondernemers schatten de verkoopwaarde van hun bedrijf veel te hoog in. Gemiddeld denkt een ondernemer 30% meer voor zijn bedrijf te krijgen dan de reële marktwaarde, een prijs die ‘fair’ is voor zowel koper als verkoper. Dit is een van de uitkomsten van de Brookz Overname Barometer, het halfjaarlijkse onderzoek van overnameplatform Brookz, naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 178 fusie- & overname-advieskantoren (ca. 700 adviseurs) die samen meer dan 90 procent van de MKB-overnamemarkt vertegenwoordigen (bedrijven met een omzet tussen de 1 en 30 miljoen euro).

In de meeste gevallen wordt de te optimistische waardering veroorzaakt door wensdenken (36%). Ondernemers gaan bijvoorbeeld uit van het bedrag dat ze nodig hebben voor hun pensioen en zien dat als startpunt van de onderhandelingen. Andere redenen die veel werden genoemd voor het te hoog inschatten van de reële waarde van het bedrijf zijn: Verkeerd geïnformeerd door vrienden/kennissen (24%), Zelfoverschatting (23%) en Verkeerd voorgelicht door de adviseur (17%).

Volgens Brookz zijn er daarnaast nog steeds veel ondernemers die werkelijk geen benul hebben hoe kopers naar de waarde van hun bedrijf kijken. Verkopende ondernemers kijken vaak te veel naar het verleden en verwarren daarnaast de feitelijke waarde van hun bedrijf met emotionele waarde (geïnvesteerde bloed, zweet en tranen). Die zaken zijn voor een koper veel minder interessant. Die kijkt vooral naar de toekomst: waar zijn synergieën te halen en hoe lang het hem zal kosten om de betaalde overnamesom terug te verdienen?’

Heeft u behoefte aan een reële kijk op de waarde van uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs.

Rentemiddeling bij huidige lage rentestanden

De huidige rentestanden zijn historisch laag; diverse rentetarieven op de geldmarkt (kortlopende rente) en de kapitaalmarkt (langlopende rente) zijn zelfs negatief. Om te komen tot de rentepercentages die betaald worden aan financiers (banken), dient wel rekening gehouden te worden met risico-opslagen als een debiteurenopslag, (il)liquiditeitsopslag e.d. De gene die zijn of haar financiering heeft afgesloten met een variabele of kortlopende rente, kan daar (direct) van profiteren. Echter zijn er ook veel, die de rente voor een langere tijd hebben vastgezet en dus niet van dit voordeel genieten. Sommige financiers maken het toch mogelijk om ook bij langlopende rentetermijnen (deels) van de rentedalingen gebruik te maken door middel van rentemiddeling.

Om van de lagere rentetarieven gebruik te kunnen maken, zal in de situatie waar de rente voor een langere tijd is vastgezet, de financier de mogelijkheid moeten bieden deze tussentijds aan te passen. Echter loopt de financier door het openbreken van de afspraak van de rentevast periode inkomsten mis, omdat deze de betreffende financiering ook voor dezelfde periode uit de markt heeft gehaald. Zodoende rekent een financier voor het tussentijds openbreken van een financiering een boeterente. De rentevast periode kan dus stopgezet worden, door deze boeterente te betalen. Dan kan een nieuwe rente overeengekomen worden en kan men profiteren van de lagere rente. De vraag is echter of de lagere rente opweegt tegen de te betalen boeterente en of de partij die de boeterente moet betalen deze ineens kan betalen. Rentemiddeling biedt hier een alternatief voor.

Bij rentemiddeling krijgt de leningnemer een nieuwe rentevaste periode, waarbij de eerder afgesproken rente wordt gemiddeld met de actuele marktrente om te komen tot een nieuw rentetarief. Echter dient de boeterente voor het aanpassen van de lopende rente en de rentevaste periode wel betaald te worden. Die boeterente wordt verdisconteerd in het nieuwe rentepercentage. Zo hoeft de boete niet ineens betaald te worden, maar wordt deze uitgesmeerd over een langere periode. Rentemiddeling kan feitelijk alleen bij de eigen geldverstrekker. Bij de overstap naar een andere financier is dit dus niet mogelijk.

Rentemiddeling wordt zakelijk heel beperkt gedaan, eventueel bij herstructureringen. In dat geval wordt vaak een oude lening afgelost en een nieuwe aangegaan. Er liggen meerdere zaken aan ten grondslag dat rentemiddeling zakelijk beperkt gebruikt worden. Zakelijk wordt veelal gewerkt met kortere renteperioden, waardoor rentemiddeling niet of minder van toepassing is. Daarnaast is de zakelijk tariefsopbouw ook anders waardoor het effect van rentemiddeling minder zal zijn. De boeterente telt in deze situaties tevens zwaar mee, omdat men bij een aanpassing de lening als vroegtijdig afgelost beschouwd. Door de hoge boeterente komt de rentemiddeling niet met duidelijk betere rentepercentages.

De mogelijkheid voor rentemiddeling is met name interessant voor particuliere huiseigenaren en dan met name in de situaties dat de resterende rentevast periode niet lang meer is. Dit komt doordat de gehele resterende rentetermijn wordt betrokken in de middeling. Naarmate deze langer is, zal de compensatie (de boeterente) die de financier wil hebben voor de misgelopen ontvangsten groter zijn.

Er zijn diverse hypotheekverstrekkers die rentemiddeling toepassen, al is deze groep nog beperkt. Uit navraag bij de 3 grootbanken blijkt dat de ING Bank voor particulieren rentemiddeling al hanteert. De Rabobank heeft aangekondigd dit te gaan dit doen vanaf 1 juli 2016. De ABN AMRO heeft ook plannen om binnenkort rentemiddeling voor particulieren te gaan toepassen, alleen is nog geen datum bekend wanneer zij daarmee starten.

Een indicatief voorbeeld. Stel dat de leningnemer nog vijftien jaar te gaan heeft in uw huidige rentevaste periode, tegen 6,0%. Als dat de huidige rente voor twintig jaar vast 3,5% bedraagt, dan zou het resultaat van rentemiddeling voor twintig jaar vast op een rentepercentage van 5,4% uit kunnen komen. Dus niet veel lager dan het huidige percentage van 6,0%.

Referentie – Alma Findings

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie van Alma Findings B.V. uit Alkmaar ondersteund in een traject van herfinanciering, waarbij een overstap is gerealiseerd naar een andere huisbankier.

De onderneming

Alma Findings is een groothandel actief in de sieraden- en horlogebranche, gevestigd in Alkmaar. De onderneming bestaat reeds 40 jaar en levert een groot assortiment aan reparatie artikelen, plaat- en draad materialen, fournituren, titanium halffabricaten, ringschenen, kettingen, horlogeglazen, gereedschappen en vele andere producten. Afnemers zijn actief als juwelier, horlogemaker en trendshops.

De transactie

De Hooge Waerder heeft de directie van Alma begeleid in de zoektocht naar een nieuwe financier om haar groei ambities te kunnen realiseren. Op basis van een exploitatieprognose voor de langere termijn is de werkkapitaalbehoefte in kaart gebracht en zijn gesprekken aangeknoopt met de diverse stakeholders van de onderneming. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een algehele herfinanciering van de onderneming, waarmee een stevig fundament is gelegd voor de toekomst.

Website

De website van de klant is www.almafindings.nl

alma_promo_01

De niet-bindende indicatieve bieding

De overname van een bedrijf is een complex proces. Na de fasen van ondertekening geheimhouding, kennismaking en uitwisseling van informatie volgt eventueel het uitbrengen van een concreet bod. Een vorm die we wat dit betreft vaak tegen komen is de zogenaamde niet-bindende indicatieve bieding. Wat houdt dit nu eigenlijk precies in?

Kort gezegd kan de bieding indicatief zijn omdat de kandidaat koper vaak nog niet over alle relevante informatie beschikt en niet-bindend omdat de daadwerkelijke onderhandelingen vaak nog plaats moeten vinden. Natuurlijk heeft een koper veel (financiële) informatie nodig om het over te nemen bedrijf te kunnen beoordelen. En hoe meer informatie er beschikbaar is, des te beter kan een koper deze beoordeling uitvoeren. In het begin van een koopproces gaat het echter vaak om de hoofdlijnen, waarvan uiteraard de koopprijs erg belangrijk is. Is er geen overeenstemming over de koopprijs te bereiken, dan zijn vervolgstappen overbodig. Probeer daarom zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en te krijgen over de prijs, door het doen van een indicatief bod. Gebruik daarbij de ontvangen informatie en ga ervan uit dat die correct is. Stel dus niet onnodig veel vragen, maar vraag alleen informatie die nodig is om een indicatief bod te kunnen doen. Dat werkt doorgaans veel effectiever dan in het begin van het proces te proberen om zoveel mogelijk informatie te vragen. Dit wekt wantrouwen en mogelijk zelfs irritatie op. En irritaties in het begin, leiden zelden tot een succesvolle transactie.

Bedenk voorts dat alle informatie die een koper heeft ontvangen, wordt geacht te zijn meegenomen in een bod. Het is daarom ook gewoon eenvoudiger en sneller om een indicatief bod te baseren op beperkte informatie. In principe is de verkoper verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie, zeker in het begin van een proces. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de garanties die een verkoper hoort te geven. Dit kan een koper in zijn of haar voordeel gebruiken door duidelijk te vermelden dat dat dit ook het uitgangspunt is bij het doen van een bod. Maak in een bod wel altijd duidelijk wat het gevolg is als de uitgangspunten onjuist blijken te zijn. Dat maakt een onderhandeling vaak een stuk transparanter en krachtiger.

Bent u voornemens een bedrijf over te nemen en heeft u begeleiding nodig in het overnametraject, neemt u dan gerust contact op met een van onze adviseurs.