Referentie – SWA Weet van werken

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie en aandeelhouders van SWA Personeelsdiensten uit Beverwijk begeleid bij een Management Buy Out.

De onderneming

SWA Personeelsdiensten is een onderneming met als doel het stimulerend verbeteren van de werkgelegenheid in het algemeen en meer in het bijzonder in de industriële bedrijfstak, het scheppen van voorwaarden om de toegangelijkheid van de arbeidsmarkt en het functioneren daarvan te bevorderen, het bevorderen van een duurzame opname in het arbeidsproces van met name diegene met een achterstandssituatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast richt SWA zich op de bemiddeling van vakkrachten in de industrie en techniek. Zij probeert haar doelen te bereiken door middel van onder andere: bemiddeling, uitzending en detachering (ter beschikking stellen van arbeidskrachten), werkervaringsprojecten, loopbaaninterventie, scholing en training, werving en selectie en advisering met betrekking tot scholing en werk.

Of het nu gaat om een tijdelijke uitzendkracht, scholing, detachering, vaklieden of outplacement: SWA heeft het in huis.

De transactie

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft de directie en aandeelhouders van de onderneming bijgestaan in een traject waarbij het zittende management de activiteiten van de onderneming zelfstandig heeft voortgezet.

Website

De website van de klant is www.weetvanwerken.nl