Referentie – Sudmeier

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft Sudmeier Group B.V. ondersteund bij de aanvraag van een financiering uit het MKB Impulsfonds. Dit fonds kan voor ondernemingen een goed alternatief zijn voor reguliere bankfinancieringen. De Hooge Waerder Corporate Finance is één van de vaste business partners van NEOS, de organisatie die namens dit fonds financieringsaanvragen in behandeling neemt en beoordeelt.

De onderneming

Sudmeier Group is gevestigd in Haarlem en werkt vanuit twee dochterondernemingen: BMZ B.V. en Sudmeier Machinery B.V. BMZ B.V. richt zich als producent met name op de complete vervaardiging van apparaten en installaties voor de olie en gas industrie, inclusief ontwerp. Sudmeier Machinery B.V. is naast toeleverancier van machine- en installatieonderdelen voor een verscheidenheid aan industrieën (staal, off shore, olie en gas, voedingsmiddelen en petrochemie), met name actief als producent van draaidoorvoeren en draaikoppelingen.

De financiering

Sudmeier Group was zoekende naar een aanvullende financiering om haar werkkapitaal te versterken. Bij de banken kon men de gewenste financiering niet tegen de gewenste voorwaarden rond krijgen. Een financiering uit het MBK Impulsfonds leek een goed alternatief. Via het partnerschap van De Hooge Waerder Corporate Finance zijn de eerste contacten gelegd met NEOS. Daarnaast heeft De Hooge Waerder Corporate Finance Sudmeier Group bijgestaan bij het opstellen van de begrotingen en het schrijven van de financieringsaanvraag, waarmee deze snel en compleet ingediend kon worden. De financiering uit het MKB Impulsfonds werd daarna binnen afzienbare tijd ter beschikking gesteld.

Websites

De websites van de klant zijn www.bmz.nl en www.sudmeier.nl (aan beide wordt nog gewerkt).

 

3mz sudmeier