Referentie – De Dieu

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft het bestuur van de herensociëteit De Dieu met succes ondersteund bij het verkrijgen van een financiering voor de aanschaf, verbouwing en exploitatie van het monumentale pand Huize Egmont in het centrum van Alkmaar.

De onderneming

De Dieu is de nieuw opgerichte herensociëteit van Alkmaar. De sociëteit is vernoemd naar Huize De Dieu, of huize Egmont, gelegen aan de Langestaat 114 in Alkmaar. Huize De Dieu is een fors stadshuis gebouwd omstreeks 1744 in opdracht van Carel de Dieu. Het is een uniek monumentaal pand in het centrum van Alkmaar. De beoogde leden van de sociëteit zijn onderscheidende, enthousiaste en sociaal geïnteresseerde mannen “die er toe doen”. De sociëteit is een plek voor het delen van kennis, kunde en contacten op zakelijk, vriendschappelijk, commercieel en cultureel gebied.

De transactie

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft in opdracht van het bestuur van De Dieu een financieringsaanvraag opgesteld bestaande uit een uitgebreide meerjaren prognose ter onderbouwing van de exploitatiemogelijkheden van het pand en de sociëteit. Tevens heeft De Hooge Waerder opgetreden als intermediair tussen financier en het bestuur alsmede ondersteund bij het opstarten van de organisatie en exploitatie van de sociëteit.

Website

De website van de klant is www.dedieu.nl

 

Dieu