Referentie – AlcmAir Partners B.V.

De onderneming
AlcmAir Partners B.V. is a technology driven company in the field of
anesthesia and ICU ventilation is founded in 2005. It has a profound experience in development and
marketing of medical equipment in the field of patient ventilation at home and in the hospital,
in particular in anesthesia and intensive care. Innovations of AlcmAir Partners bring solutions.

De transactie
De Hooge Waerder heeft AlcmAir Partners ondersteund bij de aanvraag voor een te verkrijgen
innovatiekrediet. Dit in het kader van de ontwikkeling van een nieuw innoverend medisch apparaat.
De aanvraag betrof onder meer het opstellen van de financieringsbehoefte en liquiditeits- en
exploitatiebegroting op maandbasis gedurende de gehele ontwikkeling van het product. Daarnaast
hebben wij geholpen bij het waarderen van de onderneming en het succesvol verkopen van de
licentierechten van het nieuwe apparaat aan een buitenlandse partij. De contracten hiertoe zijn
opgesteld en beoordeeld door onze eigen juristen.

Website
www.alcmair.com

alcmair