Referentie – Verzekeringssite

De onderneming
Verzekeringssite.nl is in 2000 gestart als internetvergelijker van verzekeringen. In de jaren daarna maakte het bedrijf
een forse groei door. In 2011 werkten er ruim 20 medewerkers en had de website 2,5 miljoen bezoekers die onder
meer auto-, zorg- en reisverzekeringen vergeleken. Eigenaar Erik Hordijk wilde zijn groeiambitie met de onderneming
verder invullen en zocht een strategische investeerder.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft geadviseerd in de financiële onderbouwing van de groeiplannen.
Daarnaast heeft zij geadviseerd rondom de selectie van partijen die het best aansloten bij de wensen van Erik Hordijk.
Tenslotte heeft de Hooge Waerder Corporate Finance in samenwerking met De Hooge Waerder Juristen  de onder-
handelingen en de juridische vastlegging verzorgd voor de verkoop van het 85% belang aan het Britse BGL die onder
andere verzekeringsvergelijkingssites in Engeland en Frankrijk bezit.

Website
Verzekeringssite.nl

Referentie – PC Hooft Groep B.V.

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft voor de directie van de PC Hooft Groep B.V. uit Amsterdam
een waarderingsopdracht van een specifiek bedrijfsonderdeel uitgevoerd.

De onderneming
PC Hooft is verzekeraar en verzorger van uitvaarten. De start van PC Hooft ligt als Coöperatie PC ruim
tachtig jaar geleden in Amsterdam, maar al snel is het werkgebied uitgebreid naar de regio Noord-West
Nederland en beslaat inmiddels geheel Nederland. PC Hooft exploiteert en beheert crematoria,
begraafplaatsen en uitvaartcentra en heeft een zelfstandig verzekeringsbedrijf. Zij regelt en verzorgt
uitvaarten voor iedereen, ongeacht religie of achtergrond. Uitgangspunt daarbij is onverkort een
stijlvolle uitvaart te verzorgen voor een redelijke prijs, met respect voor de overledene en een goede
herinnering voor de nabestaanden. PC Hooft biedt voor ieders wens en budget een passende uitvaart.
Via uitvaartcompact.nl en uitvaartdirect.nl biedt PC Hooft haar uitvaartdienstverlening op internet aan.
In België en Duitsland kan dat via uitvaartcompact.be en bestattungkompakt.de.

De transactie
De Hooge Waerder heeft voor de PC Hooft Groep een waardebepaling uitgevoerd van de aandelen van
een specifiek bedrijfsonderdeel en heeft hiertoe onder meer een uitgebreide analyse van de markt voor
uitvaartdienstverlening in Nederland uitgevoerd.

Website
www.pc.nl

Referentie – Raadhuis

De onderneming

RAADHUIS is een fullservice reclamebureau dat creatieve (communicatie-)concepten ontwikkelt in online en offline media, waaronder merk & identiteit, huisstijl, logo’s, brochures en folders, advertenties, jaarverslagen, interactieve media, websites, e-letters, banners, online magazines, evenementen, en indoor en outdoor campagnes. De onderneming is sinds 1974 gevestigd in Alkmaar en er werken ongeveer 20 mensen.

De transactie
De Hooge Waerder heeft voor RAADHUIS de verkoop van een specifiek bedrijfsonderdeel begeleid.
De werkzaamheden bestonden onder meer uit een verkorte waardebepaling, transactiebegeleiding en het opstellen en beoordelen van de diverse relevante contracten en overeenkomsten.

Website
www.raadhuis.com

raadhuis

Referentie – Hodi on Wheels

De Hooge Waerder heeft de directie van de Hodi on Wheels B.V. uit Veenendaal ondersteund en
bijgestaan in een intensief overnametraject van een onderneming uit België.

De onderneming
Hodi On Wheels B.V. is een Nederlandse producent en handelsonderneming van scooters. Via een
uitgebreid dealernetwerk worden de scooters in een uitgebalanceerd programma van retro tot sportief
onder verschillende merknamen verkocht op de Europese markt. In 2013 heeft de onderneming een
collega onderneming in België overgenomen, welke zich specifiek richt op de markt voor de
verkoop van scooters in België en Frankrijk.

De transactie
De Hooge Waerder heeft Hodi onder meer ondersteund in het aankoopproces middels de uitvoering van
een uitgebreid due diligence onderzoek bij het over te nemen bedrijf in België. Bij dit onderzoek zijn
diverse specifieke financiële, juridische en fiscale onderwerpen aan bod gekomen.

Website
www.hodi-onwheels.com

hodi

Referentie – Eginstill

De onderneming
Eginstill is een ontwerpstudio, ontstaan uit een passie voor ontwerpen & bouwen, waaruit verschillende
interieurproducten en concepten komen. Eginstill wil niet alleen producten verkopen, maar wil in alle
opzichten op een positieve manier de maatschappij beïnvloeden. Haar produkt bestaat uit een keuken
module systeem, opgebouwd uit duurzame verantwoorde materialen. Eginstill maakt het mogelijk de
keuken te hergebruiken en aan te passen naar wens van de consument. Daarmee wordt de levensduur
van de keuken als object verlengd en wordt een omvangrijk deel van het bouwafval die de huidige
keukens met zich mee brengen gereduceerd. Inspireren en geïnspireerd worden daar gaat het om.

De transactie
De Hooge Waerder heeft geholpen bij het opstellen en onderbouwen van de exploitatieprognoses voor
de langere termijn, met als doel de realisatie van het benodigde opstartkapitaal.

Website
www.eginstill.com

eginstill

Referentie – ADD Architecten B.V.

De Hooge Waerder Corporate Finance heeft ADD Architecten B.V. uit Limmen succesvol ondersteund
bij de verkoop van haar activiteiten aan een collega architectenbureau met vestigingen in Rotterdam
en Amsterdam.

De onderneming
ADD Architecten is een creatief, professioneel en goed georganiseerd architectenbureau. Van initiatief
en ontwerp tot en met de uitvoering van projecten in stedenbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.
Het architectenbureau heeft sinds haar oprichting in 1990 een geheel eigen stijl ontwikkeld bij de
aanpak van binnenstedelijke ontwikkeling en de bouw van particuliere huizen tot grootschalige
woningbouw, hotels en bedrijfspanden.

De transactie
In verband met het ontbreken van opvolging binnen het kantoor heeft De Hooge Waerder de
directeur-/eigenaar van ADD begeleid bij de keuze van een geschikte overnamekandidaat uit de branche
en de uiteindelijke verkoop van de onderneming.

Website
www.add-architecten.nl

add

Referentie – AlcmAir Partners B.V.

De onderneming
AlcmAir Partners B.V. is a technology driven company in the field of
anesthesia and ICU ventilation is founded in 2005. It has a profound experience in development and
marketing of medical equipment in the field of patient ventilation at home and in the hospital,
in particular in anesthesia and intensive care. Innovations of AlcmAir Partners bring solutions.

De transactie
De Hooge Waerder heeft AlcmAir Partners ondersteund bij de aanvraag voor een te verkrijgen
innovatiekrediet. Dit in het kader van de ontwikkeling van een nieuw innoverend medisch apparaat.
De aanvraag betrof onder meer het opstellen van de financieringsbehoefte en liquiditeits- en
exploitatiebegroting op maandbasis gedurende de gehele ontwikkeling van het product. Daarnaast
hebben wij geholpen bij het waarderen van de onderneming en het succesvol verkopen van de
licentierechten van het nieuwe apparaat aan een buitenlandse partij. De contracten hiertoe zijn
opgesteld en beoordeeld door onze eigen juristen.

Website
www.alcmair.com

alcmair

Referentie – Keurslagerij Kees Burger

Keurslagerij C.N. Burger B.V.
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft Keurslagerij Kees Burger geadviseerd bij het omzetten en uitbreiden
van de financieringen om de verdere groei van de slagerij te kunnen realiseren.

De onderneming
Keurslagerij Kees Burger heeft twee vestigingen in Heiloo en Egmond aan de Hoef. Sinds 1982 is zij actief als
ambachtelijke slagerij met diverse specialiteiten. De onderneming geniet een uitermate hoge kwaliteitswaarborg
voor al haar producten. Met meer dan 30 medewerkers staan zij 7 dagen per week voor de klant klaar.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft samen met de klant de behoefte aan financiering uiteengezet in een
bedrijfsplan en daartoe de benodigde prognose en liqiditeitsbegroting opgezet. Vervolgens heeft zij met de bank
de onderhandelingen gevoerd over de uitgebrachte offerte om tot de benodigde financiering te komen.

Website
www.burger.keurslager.nl

kees-burger

Referentie – Egmond Plastic

Egmond Plastic
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft Egmond Plastic B.V. geadviseerd bij een Management Buy Out en
het verkrijgen van de benodigde overnamefinanciering.

De onderneming
Egmond Plastic is een onderneming die gespecialiseerd is in het spuitgieten van thermoplasten. De onderneming
is mondiaal specialist op het gebied van de smeltkern methode. Via deze methode worden talrijke complexe
holle producten (zonder laswerk) gefabriceerd voor kritische toepassingen in onder meer de vliegtuig- en
helikopterindustrie. De onderneming bestaat sinds 1968 en is gevestigd in Alkmaar.

De transactie
De Hooge Waerder Corporate Finance heeft samen met De Hooge Waerder Juristen geadviseerd bij het
vormgeven van de gewenste transactiestructuur bij overname, het voeren van onderhandelingen met de
verkoper alsmede het ondersteunen bij het verkrijgen van de benodigde overnamefinanciering. De uiteindelijke
oplossing bestond uit een combinatie van een bancaire financiering, een financiering door de verkoper
alsmede leasing van vaste activa en factoring van vorderingen en voorraden.

Website
www.egmondplastic.nl

egmond-pand

Referentie – Aviateur

Al generaties een goede reputatie
In de bakkerijen verwerken onze medewerkers met behulp van moderne apparatuur, maar bovenal met passie
en liefde voor het vak, pure ingrediënten tot heerlijke eindproducten. Innovatief, zeer efficiënt, ambachtelijke
recepturen koesterend en voortdurend verder verfijnend; dat is waar de Aviateur Banketbakkerijen voor staat.
Een familiebedrijf, opgericht in de jaren ‘30 en uitgegroeid tot een grootschalige banketbakkerij met inmiddels
vijf vestigingen.

De transactie
Eind 2012 heeft de Aviateur de aandelen van Grootendorst Banket uit Ochten overgenomen. Door deze overname
kan de Aviateur een prachtig scala van roomboterkoekjes aan haar assortiment toevoegen. De Hooge Waerder
Corporate Finance heeft ons ondersteund bij de onderhandelingen en heeft een due diligence onderzoek uitgevoerd.
Eerder heeft De Hooge Waerder Corporate Finance al ondersteund bij de aankoop van Vast Bakeries te Middelstum.
Door goede samenwerking met de verschillende specialisten binnen De Hooge Waerder en het team dat namens
de Aviateur bij de transactie betrokken is, komen we iedere keer tot een optimaal onderhandelingsresultaat zonder
verrassingen achteraf.

Richard Kornet, algemeen directeur De Aviateur.

Website
www.aviateur.nl

aviateur