Search

Brengt de zaak verder

De Hooge Waerder Corporate Finance

Welkom op de website van DHW Corporate Finance. Hier kun je terecht voor al jouw vragen op het gebied van Bedrijfsovername en Bedrijfsoverdracht, Bedrijfswaardering en Bedrijfsfinanciering.

Overnamebegeleiding

Je wilt een bedrijf kopen of verkopen en zoekt een adviseur die je bij kan staan in alle onderdelen van het proces. Bij bedrijfsovername krijg je te maken met juridische, fiscale en financiële aspecten. Onze adviseurs spreken jouw taal en die van de adviseur van de tegenpartij en zijn je aanspreekpunt met betrekking tot al jouw vragen. Wat is de waarde van de onderneming en welke prijs is daar dan van af te leiden? Tijdens de onderhandelingen rondom de aan- of verkoop staan onze adviseurs je graag bij. Toegankelijk, scherp en gedreven.

Bedrijfswaardering

Je wilt weten wat de waarde van je bedrijf is, maar vooral hoe je deze zelf kunt beïnvloeden en optimaliseren. Onze adviseurs verzorgen de waardebepaling van ondernemingen of delen daarvan voor uiteenlopende doeleinden. Denk daarbij niet alleen aan aan- of verkooptransacties, maar ook bij geschillen, echtscheidingen, fiscale kwesties of vraagstukken op het gebied van schadebepaling. In al deze gevallen is een deugdelijke onderbouwing belangrijk, helder aan je uitgelegd op een laagdrempelige manier. DHW Corporate Finance is lid van het NiRV, wat de kwaliteit van onze adviezen garandeert.

Bedrijfsfinanciering

Je wilt groeien of investeren en bent op zoek naar extra kapitaal. Voordat je op zoek gaat naar financiering, is het goed om inzicht te hebben in je financieringsbehoefte en de verschillende manieren om deze in te vullen op een manier die het best bij jouw specifieke situatie past. Onze Corporate Finance adviseurs geven je objectief advies rondom vorm, looptijd, aflossing, tarifering, zekerheden en overige voorwaarden. Wij bieden deskundige hulp bij het opstellen van financieringsaanvragen en business plannen.

Recovery

Maakt jouw bedrijf een mindere periode door? Dreig je overgeplaatst te worden naar de afdeling Bijzonder Beheer van de bank? Ondernemingen en markten veranderen voortdurend. Ongeziene en onverwachte veranderingen kunnen leiden tot een sluimerende crisis of tot een acute crisis. De gevolgen tonen zich in de omzet, winstgevendheid en liquiditeitspositie. De oorzaken zijn vaak minder goed zichtbaar, maar de impact voor alle betrokkenen is groot. Onze adviseurs staan naast je in een dergelijke situatie en helpen jou met maatwerk adviezen, praktisch ingesteld, met oog voor de menselijke maat.

Haalbaarheidsonderzoek

Je heeft een goed plan maar vindt het lastig dit goed uit te schrijven, door te rekenen en vanuit verschillende perspectieven te beoordelen. Het haalbaarheidsonderzoek geeft een nauwgezette en objectieve indicatie van de haalbaarheid van jouw ondernemingsplan en/of business idee. Ook vormt het een ijkpunt zodat je in de toekomst kunt bijsturen en toekomstige resultaten kunt meten. Het onderzoek bestaat onder andere uit externe analyses (de markt, afnemers, leveranciers, concurrentie) en interne analyses (sterkten/zwakten, de marketingmix, het financieel plan en de organisatie).

Kijk op waarde

Je wilt investeren in een ander bedrijf en vraagt je af wat de risico’s en kansen zijn. Als koper van een onderneming heb je een onderzoeksplicht en als verkoper een informatieplicht. Een due diligence onderzoek is een inschatting van de risico’s bijvoorbeeld op het gebied van financiën, belastingen of strategische en juridische zaken. Maar kan ook kansen in kaart brengen, zoals mogelijke synergie voordelen of te realiseren besparingen. Wij kunnen jou ondersteunen met een compleet en gedreven team van accountants, fiscalisten, juristen en loonspecialisten gecoördineerd door een Corporate Finance adviseur.

Veelgestelde vragen

De meest geschikte manier om de waarde van een onderneming te bepalen is de Discounted Cashflow Methode. Deze methode is toekomstgericht, gaat uit van de zogenaamde vrije kasstromen in plaats van boekhoudkundige winsten en houdt rekening met het risicoprofiel van een onderneming.

Ja, multiples kunnen geschikt zijn om de waarde van een onderneming bepaald aan de hand van de Discounted Cashflow Methode in een juist perspectief te kunnen zien. Het vinden van accurate en toepasbare multiples voor MKB-bedrijven kan echter erg lastig zijn.

Zeker wel, denk bijvoorbeeld eens aan crowdfunding, leasing, factoring, microfinanciering, business angels, private equity etc. Elke financier heeft zo zijn eigen karakteristieken en bijzonderheden, maar er zijn voldoende alternatieven beschikbaar.

Vraag de bank altijd om een deugdelijke toelichting waarom zij van mening is dat het risicoprofiel van je bedrijf verslechterd is. Informeer altijd welk plan de bank voor ogen heeft : samen toewerken naar een terugkeer naar het reguliere loket of een exit bij de bank.

Een dergelijk voorstel houdt in dat de koper eerst de Ondernemingswaarde van je bedrijf heeft bepaald, maar vervolgens nog wil kijken welke liquide middelen in het bedrijf aanwezig zijn, maar vooral ook welke schulden of andere posten die daar op lijken.

Due diligence is een grondig onderzoek dat wordt uitgevoerd door de koper voordat een overname plaatsvindt. Het omvat het analyseren van financiële gegevens, juridische documenten, activa en verplichtingen van het targetbedrijf om potentiële risico’s en kansen te identificeren.

De waarde van een bedrijf kan worden beïnvloed door factoren zoals de financiële prestaties, het groeipotentieel, de marktomstandigheden, de concurrentieverhoudingen, de kwaliteiten van het management, de schuldenlast en macro-economische trends.

Werkkapitaal is het kapitaal dat een bedrijf nodig heeft om zijn dagelijkse activiteiten te kunnen financieren, zoals het betalen van leveranciers, salarissen en voorraden. Een adequaat werkkapitaalbeheer is essentieel om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Mochten er toch tekorten ontstaan, dan kunnen wij jou helpen. Onze specialisten kunnen effectief omgaan met lastige en uitdagende situaties binnen jouw onderneming. Wij kunnen je op belangrijke en beslissende momenten ondersteunen.

Durfkapitaal is financiering van investeerders in ruil voor aandelenbelangen in een bedrijf. Het wordt vaak gebruikt door start-ups en groeibedrijven die snel willen schalen, maar bereid zijn een deel van de controle op te geven.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws, concrete tips en adviezen van onze adviseurs.