Financiering

Voordat u op zoek gaat naar financiering, is het goed om inzicht te hebben in uw financieringsbehoefte en de mogelijkheden en gevolgen van externe financiers versus financiering uit eigen middelen. Onze Corporate Finance adviseurs geven u objectief advies rondom looptijd, tarifering, effect op termijn, keuze voor een financiële instelling en/of een investeerder(s). Wij bieden deskundige hulp bij het opstellen van financieringsaanvragen.

Overname Begeleiding

Bij bedrijfsovername krijgt u te maken met juridische, fiscale en financiële aspecten. Onze Corporate Finance adviseurs begeleiden u gedurende het gehele proces en zijn uw aanspreekpunt met betrekking tot alle aspecten. Bij verkoop waarderen zij uw bedrijf en bij zowel koop als verkoop adviseren zij u over de vraagprijs. Tijdens de onderhandelingen rondom de aan- of verkoop staan onze adviseurs u graag bij.

Bedrijfswaardering

De Hooge Waerder verzorgt de waardebepaling van ondernemingen voor uiteenlopende doeleinden.
Bij overnames ligt dit het meest voor de hand, maar ook bij participatie, fiscale kwesties, beëindiging van compagnonschap, economische schade, geschillen en gerechtelijke procedures is onpartijdige bedrijfswaardering belangrijk. De Hooge Waerder is lid van het NIRV, wat de kwaliteit van onze adviezen garandeert.

Recovery

Ondernemingen en markten veranderen voortdurend. Ongeziene en onverwachte veranderingen kunnen leiden tot een sluimerende crisis of tot een acute crisis. De gevolgen tonen zich in de omzet, winstgevendheid en liquiditeitpositie. De oorzaken zijn vaak minder goed zichtbaar, maar de impact voor alle betrokkenen is groot.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek geeft een nauwgezette en objectieve indicatie van de haalbaarheid van uw ondernemingsplan en/of business idee. Ook vormt het een ijkpunt zodat u in de toekomst kunt bijsturen en toekomstige resultaten kunt meten. Het onderzoek bestaat onder andere uit externe analyses (de markt, afnemers, leveranciers, concurrentie) en interne analyses (sterkten/zwakten, de marketingmix, het financieel plan en de organisatie).

KIJK OP WAARDE

U bent ondernemer en hebt een mooi bedrijf. Dag en nacht ben u aan het werk om uw bedrijf nog succesvoller te maken en te houden.

De vraag “wat is mijn bedrijf waard” zal geregeld door uw hoofd gaan. Hoe mooi zou het zijn als u weet aan welke knoppen u kunt draaien om uw bedrijf meer waard te laten worden. Zodat u ook daar  uw strategie op kunt bepalen de komende jaren.